Wydarzenie w przeszłości

Speed Business Meeting & Mixer, 19.05.2014

W poniedziałek 19 maja 2014 roku Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z Polsko- Niemiecką Izbą Przemysłowo- Handlową oraz Zespołem ds. handlu BPCC zorganizowała spotkanie biznesowe we Wrocławiu Speed Business Meeting & Mixer, którego honorowym patronem był UK Trade & Investment.

Speed Business Meeting ma unikalną formę szybkich bezpośrednich spotkań, podczas których przedstawiciele firm mają szansę przedstawić siebie oraz oferowane przez firmę usługi, wymienić się wizytówkami jak również znaleźć potencjalnych klientów, partnerów, inwestorów i dostawców.

Po oficjalnym otwarciu spotkania i przywitaniu gości przez organizatorów Bogna Szulc, Konsultant Biznesowy Brytyjsko- Polskiej Izby Handlowej przedstawiła inicjatywy podejmowane przez Zespół ds. Handlu BPCC, statystyki dotyczące wymiany handlowej między Polską i Wielką Brytanią jak również obecne projekty i inicjatywy rządu brytyjskiego w promocji Polski jako idealnego rynku eksportowego. Bogna podczas swojej prezentacji przedstawiła również ostatnie inicjatywy podejmowane przez BPCC- kampanię Food Is Great, zaprezentowała nową, niezależną wyszukiwarkę danych, która pomaga firmom zrozumieć jaki jest popyt i podaż na produkty we wszystkich krajach na całym świecie z perspektywy importu i eksportu z Wielkiej Brytanii oraz zaprezentowała Brytyjsko- Polskie Centrum Biznesowe.

Następnie swoją prezentację przedstawiła firma Atlas- drugi sponsor wydarzenia. Atlas jest austriacką firmą, która oferuje outsourcing zarządzania firmą i projektami przez wybitnych specjalistów na zasadzie 1-2 letnich kontraktów.

Po prezentacjach rozpoczął się Speed Business Meeting, który został podzielony na 3 sesje 20- minutowe. Każdemu ze zgłoszonych uczestników zostały przydzielone różne stoły, a przy każdym z nich spotkał się z 9 innymi osobami reprezentującymi firmy potencjalnych klientów. Po każdej zakończonej sesji - na sygnał – uczestnik przesiadał się do wskazanego mu wcześniej kolejnego stołu spotykając się za każdym razem z innymi osobami, zyskując możliwość poznania kolejnych uczestników wydarzenia.W spotkaniu wzięło udział 70 spółek oferujących głównie usługi (edukacja , rozwój osobisty , coaching, obsługa klienta, tłumaczenia , obsługa prawna ).

Kolejnym etapem wydarzenia był Business Mixer, umożliwiający dokończenie ciekawych rozmów rozpoczętych i nawiązanych w pierwszej części. Konsultanci BPCC wzięli udział w trzech sesjach i mikserze próbując zainteresować obecnych gości brytyjskim rynkiem, projektem wspierającym polskich importerów oraz promując BPCC Business Centre.