Wydarzenie w przeszłości

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dnia 24 lutego 2016 r. we wrocławskim Hotel Platinum Palace odbyło się szkolenie z zakresu inwestowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, zorganizowane przez Brytyjsko Polską Izbę Handlową, Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, Miastoprojekt Wrocław, Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i PwC Polska.

Zróżnicowany profil prelegentów wyłonionych ze struktur wyżej wymienionych firm, jak również wyjątkowy poziom ich ekspertyzy, sprawiły, że uczestnicy spotkania mogli opuścić salę usatysfakcjonowani jakością zdobytej wiedzy oraz pełni inspirujących pomysłów odnośnie inwestowania w strefach.

Witając uczestników, Pan Maciej Ślęzak, Dyrektor Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podkreślił, że obecność podkarpackiej strefy w podwrocławskich Kobierzycach może wprawdzie być niespodziewana, ale nie powinna zaskakiwać – i, mimo że użyta w odniesieniu do konkretnego przypadku, teza ta okazała się znaleźć potwierdzenie w kolejnych prelekcjach. Wyjątkową atrakcyjność inwestycyjną Wrocławia i otaczających go terenów akcentował choćby Pan Łukasz Czajkowski z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, według którego na sukces stolicy Dolnego Śląska złożyły się nie tylko korzystne położenie geograficzne oraz rozwinięta infrastruktura, ale także kapitał ludzki i wysoka jakość życia w mieście. Sprzyjający biznesowi dolnośląski klimat na czynniki pierwsze rozłożyła również Pani Magdalena Typa, reprezentująca Instytut Przedsiębiorstwa SGH. Z jej analizy wynikało, że obecność aż czterech SSE w województwie oraz związane z nią najwyższe w Polsce nakłady inwestycyjne, plasują Dolny Śląsk w czołówce najbardziej konkurencyjnych dla inwestorów regionów. Taki stan faktyczny, jak argumentowała prelegentka, związany jest bezpośrednio z jakością dolnośląskiej sieci lokalizacji przemysłowych oraz usług dla biznesu – zostało podkreślone, że sieć ta jest najlepiej wykształcona w kraju i, jako taka, może służyć innym województwom za przykład.

Szczegóły funkcjonowania w SSE oraz uzyskiwania przez inwestorów różnych form wsparcia przedstawił z kolei Pan Jacek Zimoch z PwC Polska, który w swojej prezentacji poruszył takie kwestie, jak klasyfikacja przychodów i kosztów księgowych, ustalanie wielkości przedsiębiorstwa na podstawie stopnia powiązania spółek, czy aktualne możliwości finansowania projektów z funduszy strukturalnych. O perspektywach praktycznej pomocy przedsiębiorcom mówił także Pan Krzysztof Matuszewski z Agencji Rozwoju Przemysłu, oferującej liczne możliwości podmiotom stawiającym na innowacje. Temat innowacyjności poruszył również Pan Grzegorz Rosik, Prezes Zarządu Miastoprojekt Wrocław, który po zakończeniu swojej prelekcji na temat projektowania obiektów w technologii BIM (Building Information Modelling) obsypany został gradem pytań od uczestników spotkania. Szkolenie podsumowane zostało krótkim panelem dyskusyjnym moderowanym przez Pana Łukasza Czajkowskiego, w którym udział wzięli Pani Marta Maciejewska-Górniak, przedstawicielka LG Innotek, Pan Jacek Zimoch, Pan Grzegorz Rosik oraz Pan Maciej Ślęzak.

Szkolenie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników, czego dowodem mogły być żywe dyskusje w kuluarach zarówno w trakcie przerw, jak i po zamknięciu spotkania przez Panią Ilonę Chodorowską z BPCC – możemy więc mieć tylko nadzieję, że nasza współpraca z organizatorami zaowocuje w przyszłości podobnymi wydarzeniami.

Prezentacja:

Wsparcie rozwoju innowacji.

Keywords BPCC, SSE, Specjalna Strefa Ekonomiczna
Events
2016-02-24, 09:00

Miejsce: Hotel Platinum Palace Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 204
Organizator: British Polish Chamber of Commerce