Wydarzenie w przeszłości

Śniadanie biznesowe – Jednolity Plik Kontrolny

11-go października 2017 roku odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone tematyce Jednolitego Pliku Kontrolnego. Współorganizatorami spotkania była Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz firmy Grant Thornton i Sage.

Jako specjaliści w przedmiotowej dziedzinie, spotkanie poprowadzili: Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, Dyrektor w Grant Thornton; Bogdan Zatorski, Business Consulting Expert w Sage; Michał Rodak, Senior konsultant w Grant Thornton.

W spotkaniu udział wzięło około 30 uczestników, będących pracownikami firm działających w różnych branżach. Dzięki przekrojowi uczestników działających na co dzień w różnych segmentach, spektrum wymienianych doświadczeń związanych z JPK było bardzo szerokie. Bogdan Zatorski poruszył techniczne zagadnienia dotyczące przygotowywania JPK, a także wskazał, w jaki sposób radzić sobie z najczęstszymi technicznymi problemami. Ponadto zaprezentował, w jaki sposób weryfikować kontrahentów, których dane zostają zaprezentowane w przekazywanych JPK. Za stronę prawną odpowiedzialni byli specjaliści z Grant Thornton. Małgorzata Samborska wskazała, co przyniósł pierwszy rok funkcjonowania JPK w Polsce. Zaprezentowane zostały statystyki dotyczące ilości żądań organów w zakresie struktur nieprzekazywanych co miesiąc, ilość wykreślonych podmiotów z rejestru czynnych podatników VAT a także ilość i powody wezwań do korekty przesłanych plików.

Bogdan Zatorski nakreślił kierunki, w jakie zmierza informatyzacja podatków, wspominając o takich rozwiązaniach jak JPK dla paragonów oraz Split payment (mechanizm podzielonej płatności). Małgorzata Samborska zaprezentowała konsekwencje zakwestionowania przez organy podatkowe odliczenia VAT z faktur, wystawionych przez podmioty nieposiadające statusu czynnego podatnika VAT. Formuła spotkania pozwalała na swobodne, bieżące zadawanie pytań przez uczestników. Poruszana tematyka jest obecnie bardzo kontrowersyjna, co było widać po toczącej się dyskusji. Po spotkaniu eksperci byli jeszcze dostępni w kuluarach dla uczestników, którzy potrzebowali bardziej szczegółowych wskazówek.

Ze względu na duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, wszystko wskazuje na to, że to nie ostatnie spotkanie zorganizowane w tej tematyce.

Keywords śniadanie biznesowe, JPK
Policy Groups
2017-10-11, 09:00

Miejsce: EuroCentrum Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 132, budynek Beta, Sala Słońce, I piętro
Organizator: BPCC, Sage, Grant Thornton