Wydarzenie w przeszłości

„Równe traktowanie w zatrudnieniu – zagadnienia praktyczne i aktualne orzecznictwo sądowe”

W dniu 18 lipca 2017r., w siedzibie BPCC, odbyło się szkolenie „Równe traktowanie w zatrudnieniu – zagadnienia praktyczne i aktualne orzecznictwo sądowe” przygotowane przez firmę szkoleniową MF Szkolenia.

 

 

 

 

 

W ramach szkolenia, prowadząca Monika Frączek, wyjaśniła różnice między nienaruszaniem zasady równych praw pracowników pełniących w ramach swojej pracy takie same obowiązki, a zasadą równego traktowania w zatrudnieniu i zakazu dyskryminacji. Omówiła formy, jakie może przybierać dyskryminacja w różnych sytuacjach i organizacjach, przedstawiła przykłady dotyczące działań dyskryminacyjnych i przypadki, w których różnicowanie pracowników albo osób ubiegających się o zatrudnienie nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania (zasady niedyskryminacji).

Czas szkolenia poświęcony został także zagadnieniu tzw. kryteriów dyskryminacyjnych, w szczególności w sytuacji dochodzenia przez pracowników roszczeń z tytułu dyskryminacji. Zgodnie z obecnie obowiązującą linią orzecznictwa sądowego, pracownik który zdecyduje się na rozpoczęcie wobec pracodawcy postępowania przed sądem o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu – musi wykazać z jakiego powodu jest lub był, w swojej ocenie, dyskryminowany. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się również o projektowanych zmianach w przepisach Kodeksu pracy, które w założeniu mają ułatwić pracownikom dochodzenie roszczeń z tytułu dyskryminacji.

W trakcie szkolenia prowadząca poruszyła kwestię obowiązku pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, w tym prawa do prywatności, w też w kontekście kontroli pracownika w miejscu pracy (dopuszczalność monitoringu, kontroli komputera pracownika itp.).

Nie pominięto najnowszego orzecznictwa sądowego dotyczącego możliwości pozyskiwania dodatkowych informacji o pracowniku, szczególnie tych wyroków, wskazujących na możliwość pozyskiwania przez pracodawcę – w określonych sytuacjach – informacji o podjęciu przez pracownika pracy nie objętej zakazem konkurencji, a także możliwości zobowiązania pracownika do niewykonywania pracy ni będącej pracą konkurencyjną wobec pracodawcy ze względu na ochronę jego interesu. 

>>> PREZENTACJA DO POBRANIA <<<

Keywords równe, traktowanie, zatrudnienie
Policy Groups
2017-07-18, 09:30

Miejsce: Siedziba BPCC, Zielna 37, budynek C, wejście od strony ul. Bagno
Organizator: BPCC, MF Szkolenia