Wydarzenie w przeszłości

RODO w pierwszą rocznicę wejścia w życie

W dniu 24 maja 2019, prawie dokładnie rok po tym, jak rozporządzenie o ochronie danych osobowych weszło w życie, członkowie grupy nowych technologii BPCC spotkali się z ekspertem Kancelarii DZP, adwokatem Michałem Kluską, aby przyjrzeć się skutkom wprowadzenia przepisów.


Komisja Europejska podała dane statystyczne po roku działania RODO – według nich wpłynęło prawie 90 tys. zgłoszeń naruszeń obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych. 3 kraje członkowskie są nadal w trakcie dopasowywania krajowych systemów ochrony osobowej do unijnego rozporządzenia.

Jak podkreślał ekspert Kancelarii DZP, mec. Michał Kluska, ochrona danych osobowych przenika wiele dziedzin życia, dlatego też samo rozporządzenie wpłynęło na ponad 160 ustaw, od kodeksu pracy poprzez ustawę o adwokaturze przez prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. RODO wymusiło również zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z wprowadzenia go wynikły nowe reguły marketingu bezpośredniego, przesyłania niezamówionych informacji handlowych, rodzaju zbieranych danych i odpowiedzialności i rozliczalności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z nowymi zasadami prowadzenia działalności. Wewnątrz firm zaiste jest to papierowa rocznica – RODO przyniosło z sobą wiele nowych regulacji, regulaminów w zakresie HR, rejestrów zdarzeń, które wciąż trzymane są głównie w papierowej formie. Dużą – i rosnącą wagę – przywiązuje się tez do szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych.

Uczestnicy rozmawiali również o roli inspektora ochrony danych osobowych w firmach i pytaniach, jakie się ciągle pojawiają – w jakich przypadkach powołanie IOD jest konieczne? Jak ustalić, które zadania powinien wykonywać IOD, a które jednak administrator danych? Trzeba przy tym pamiętać, że zadaniem IOD jest informowanie administratora o jego obowiązkach i monitorowanie ich wdrożenia, nie zaś samodzielne ich wykonywanie. Pojawiło się wiele przykładów z praktyki zarówno uczestników spotkania, jak i codziennej pracy mec. Michała Kluski i innych specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych z Kancelarii DZP.

Keywords BPCC
Policy Groups
2019-05-24, 09:30

Miejsce: BPCC, Zielna 37
Organizator: British Polish Chamber of Commerce