Wydarzenie w przeszłości

Pracownicze Plany Kapitałowe z Aviva Investors

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) jest najdłużej konsultowaną legislacją obecnej kadencji.

Według założeń rządu ma zostać uchwalona do 30 listopada 2018 roku, aby wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku. Po serii konsultacji z pracodawcami i przedstawicielami pracowników nabiera ostatecznego kształtu – jaki on jest? O tym rozmawialiśmy 17 października 2018 roku podczas spotkania poprowadzonego dla członków Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej przez ekspertów Aviva Investors.

Wprowadzeniu PPK od początku przyświecały dwie wartości – ich powszechność i dobrowolność. Powszechność, bo ustawa zakłada dostępność systemu dla wszystkich osób odprowadzających składki ZUS, niezależnie czy pracują na umowę o pracę, cywilno-prawną czy np. w ramach spółdzielni (tak rozumiany będzie pracownik w tym tekście). Definicja pracodawcy również została rozszerzona w porównaniu do definicji z kodeksu pracy – chodzi tu o podmioty zatrudniające ludzi w jakiejkolwiek formie, gdzie opłacane są składki emerytalne. Zwolnieni są jedynie ci, którzy posiadają JDG oraz mikroprzedsiębiorstwa, ale również pod pewnym warunkiem - jeśli wszyscy pracownicy zgodnie deklarują wypisanie się z systemu PPK.  Pracodawca zgłasza do automatycznego zapisu do PPK wszystkie osoby zatrudnione w wieku 18-55 lat (osoby powyżej 55 r.ż. same deklarują przystąpienie), jednak pracownik może złożyć deklarację o wystąpieniu z PPK. Pracownik może wpisać się do PPK w dowolnym momencie z powrotem. Dodatkowo, co 4 lata zostanie znów automatycznie „wciągnięty” do programu. To pierwszy element dobrowolności tego rozwiązania.

Drugim elementem jest podział składki na część obowiązkową i dobrowolną. Dodatkowo część składki opłaca pracodawca, a część pracownik, który sam może zdecydować o wysokości swojej części. Przy wyborze maksymalnych opcji przez pracownika i pracodawcę składka może wynieść 8 % wynagrodzenia. Do tego Skarb Państwa „dorzuca” wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne. Według Ministerstwa Finansów system obejmie 11,5 miliona osób, a składka wpłacana rocznie do systemu PPK wyniesie między 15 a 33 mld złotych.

PPK mają w zrównoważony sposób podnosić jakość życia w czasie emerytury, dlatego niemożliwe będzie wypłacenie 100% zgromadzonego kapitału od razu po przejściu na emeryturę.  Eksperci Aviva Investors omówili sytuacje, w których składki można wypłacić i w jakiej formie. Przybliżyli również politykę inwestycyjną przewidzianą w ustawie, która wymaga funduszy zdefiniowanej daty – wraz z rosnącym wiekiem uczestników działalność inwestycyjna musi być coraz bardziej bezpieczna, opierana bardziej na obligacjach niż na akcjach.

Spotkanie kierowane było do warszawskich pracodawców, dlatego eksperci Aviva Investors omówili w szczegółach obowiązki, jakie z wprowadzenia PPK wynikają dla pracodawcy. Wyjaśnili różnice między pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) a istniejącymi już od lat pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE). Wyjaśnili też, w jakich sytuacjach PPK mogą być zastąpione przez PPE, a także pośrednie konsekwencje dla firm, np. w sferze rozwiązań IT.

Nasi goście mieli również okazję podyskutować o tym, jak wiele zbieżności jest między polskimi rozwiązaniami a systemem PPK w Wielkiej Brytanii – nawet 80% założeń jest podobnych. Brytyjczycy mieli jednak 6 lat na przygotowanie się do wdrożenia, podczas gdy u nas ten okres będzie diametralnie krótszy – w firmach powyżej 250 pracowników PPK muszą być wdrożone już od 1 lipca 2019 roku.

Aviva, jako jedna z wiodących firm na polskim rynku ubezpieczeń i inwestycji oraz lider na rynku brytyjskim, prowadzi szeroką działalność informacyjną na temat nowych rozwiązań, konsekwencji i wymagań dla pracodawców.

Zapraszamy na kolejne spotkania dot. pracowniczych planów kapitałowych prowadzone przez ekspertów Aviva Investors we współpracy z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową, które odbędą się we Wrocławiu (25.10), Rzeszowie (15.11), Warszawie (27.11), Poznaniu (29.11), Krakowie (6.12).

Policy Groups
2018-10-17, 09:30

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, Warszawa
Organizator: BPCC, AVIVA