Wydarzenie w przeszłości

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli o wyborze planu emerytalnego dla swoich pracowników

29 listopada w Poznaniu, odbyło się kolejne spotkanie BPCC & Aviva Investors poświęcone ustawie o  pracowniczych planach kapitałowych.

Spotkanie kierowane było do poznańskich pracodawców, dlatego eksperci Aviva Investors omówili w szczegółach obowiązki, jakie z wprowadzenia PPK wynikają dla pracodawcy. Wyjaśnili różnice między pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) a istniejącymi już od lat pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE). Wyjaśnili też, w jakich sytuacjach PPK mogą być zastąpione przez PPE, a także pośrednie konsekwencje dla firm, np. w sferze rozwiązań IT. Nasi goście mieli również okazję podyskutować o tym, jak wiele zbieżności jest między polskimi rozwiązaniami a systemem PPK w Wielkiej Brytanii – nawet 80% założeń jest podobnych. Brytyjczycy mieli jednak 6 lat na przygotowanie się do wdrożenia, podczas gdy u nas ten okres będzie diametralnie krótszy – w firmach powyżej 250 pracowników PPK muszą być wdrożone już od 1 lipca 2019 roku.

Policy Groups
2018-11-29, 09:30

Miejsce: Concordia Design, Zwierzyniecka 3, Poznań 60-814
Organizator: BPCC, AVIVA