Wydarzenie w przeszłości

Podatkowa ewolucja JPK rozpoczęta

Elektroniczne kontrole podatkowe, to nowa rzeczywistość firm. O tym, jak przygotować się do zmian opowiedzieli eksperci podczas konferencji „Perspektywa rozwoju systemu podatkowego i jego wpływ na przedsiębiorstwa w Polsce”, poświęconej Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu.

 

Ana Mascarenhas, Szefowa Zespołu Kontroli Podatkowej, ekspert ds. JPK w Portugalii, Min. Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający polskim oddziałem Sage, a także Marcin Sidelnik, dyrektor w Dziale Prawno-Podatkowym PwC, zebrani w Ambasadzie Wielkiej Brytanii dyskutowali na temat szans i wyzwań związanych ze startem  ewolucji systemu podatkowego. Eksperci ocenili, że zmiany są konieczne i mogą przynieść wiele korzyści, natomiast przedsiębiorcy powinni dobrze przygotować się do komunikacji z administracją państwową w nowych warunkach. Konferencję otworzył Ambasador Brytyjski HMA, Jonathan Knott. Wydarzenie swoją obecnością uświetniła również Ambasador Portugalii, J.E. Maria Amélia Paiva.

Przedsiębiorcy pełni obaw

System podatkowy w Polsce przechodzi przyspieszoną ewolucję technologiczną. Już od 1 lipca podatnicy prowadzący księgi przy pomocy oprogramowania komputerowego mają obowiązek zbierania, przechowywania oraz raportowania danych do urzędów skarbowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Tymczasem, jak wykazało badanie  przeprowadzone przez firmę Sage, niemal połowa przedsiębiorców deklaruje brak przygotowania do sprostania wymogom e-kontroli podatkowych. Obawiają się braku wpływu na ilość i jakość kontrolowanych danych, które muszą przygotować w krótkim czasie.   

Korzyści z  JPK

Jak podkreślali uczestnicy konferencji, spełnienie obowiązku prawnego związanego z wdrożeniem JPK w firmie niesie ze sobą wymierne korzyści. Przede wszystkim skróci się czas kontroli inspektorów skarbowych, co znacznie ograniczy ingerencję w działalność firmy. Sprawnie przeprowadzona kontrola podatkowa, przy użyciu dobrze działającego oprogramowania może potrwać jedynie kilka minut. Wystarczy, że przedsiębiorca zapisze na nośniku odpowiedni plik z żądanym przez kontrolerów zakresem danych.  

Raportowanie bez ryzyka    

Trzeba pamiętać, że JPK nie da się odczytać bez odpowiedniego programu. Istnieje więc ryzyko, że wygenerowany plik będzie zawierał błędy, a podatnik nie będzie nawet o nich wiedział. Wysłanie wadliwego raportu może narażać przedsiębiorcę na sankcje karno-skarbowe. Warto zabezpieczyć swoją firmę przed takim ryzykiem stosując skuteczne narzędzia. Jednym z nich jest Sage e-Audytor, czyli internetowa platforma do sprawdzania poprawności plików kontrolnych. Platforma sprawdzi każdy plik, niezależnie od rodzaju programu w jakim został wygenerowany. Co niezwykle ważne, Sage e-Audytor potrafi nie tylko wykryć błędy samego JPK, ale także sprawdzić, czy żądane przez urząd skarbowy zapisy w księgach podatkowych są prawidłowe. Platforma dokładnie wskazuje również miejsca pomyłek w prowadzonej księgowości.

Elektronicznie kontrole podatkowe to prawdziwy przełom, który daje nam niezwykle cenną możliwość sprawdzenia poprawności danego pliku, a dodatkowo jego merytorycznej zawartości. To wielkie ułatwienie, które jest jednak możliwe jedynie przy zgodnej współpracy elementów systemu informatycznego – mówił Piotr Ciski, Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału Sage.

Szansa na lepsze standardy

Najnowsze, majowe nowelizacje w Ordynacji podatkowej drastycznie przyspieszyły ewolucję podatkową dotyczącą e-kontroli. Od teraz duże firmy wraz z deklaracjami VAT muszą raportować dane dotyczące tego podatku także w postaci JPK. Firmy sektora MSP będę miały   taki obowiązek już od 1 stycznia 2017 r. Zatem czasu do wdrożenia odpowiednich rozwiązań informatycznych jest znacznie mniej niż przypuszczano. Co prawda, wedle wcześniejszych ustaleń tzw. okres ochronny wobec mniejszych firm ma obowiązywać do 1 lipca 2018 r., jednak warto pamiętać, że takie programy, jak Sage Symfonia ERP są gotowe do generowania wszystkich struktur już teraz. Co z kolei pozwala na wcześniejsze zaplanowanie funkcjonowania firmy, zgodnego z wymaganiami JPK.

JPK - doświadczenia innych krajów

Polska jest jednym z kilku krajów europejskich, które zdecydowały się na wdrożenie opracowanego przez OECD standardu JPK. Jednym ze światowych pionierów w informatyzacji procesów komunikacyjnych między podatnikami a fiskusem jest Portugalia. W 2008 r. firma Sage wdrażała rozwiązania JPK na tamtejszym rynku. Szybkie i skuteczne e-kontrole uszczelniły system podatkowy i zwiększyły wpływy do tamtejszego budżetu. Oczekiwania wobec JPK na polskim gruncie są zbliżone. Natomiast przedsiębiorstwa, które wcześniej nauczą się obsługiwać JPK i sprawdzać jego poprawność mają większą szansę na zdobycie przewagi wśród konkurencji.  

Jednolity Plik Kontrolny jest jednym z elementów w procesie uszczelniania systemu podatkowego w Polsce. Ministerstwo Finansów wprowadzało to rozwiązanie pod presją powiększającej się od wielu lat luki w podatku VAT. JPK to instrument, który pozwala porównać czy zadeklarowany podatek VAT do odliczenia na podatnika A pojawił się u podatnika B. Oprócz możliwości kontroli i detekcji nieprawidłowości JPK, jako część  informatyzacji systemu, zmniejszy koszty ponoszone przez administracje podatkową – wyjaśniał Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

 

Prezentacje:

Sage, PwC - Wyzwania przedsięiorców w świetle ewolucji systemu podatkowego

SAF - T - Revolution and evolution in the tax system: The Portuguese experience

Ministerstwo Finansów - Jednolity plik kontrolny w procesie uszczelniania systemu podatkowego


 

Keywords JPK, jednolity plik kontrolny, BPCC, Sage
Policy Groups
2016-06-30, 10:00

Miejsce: Ambasada Wielkiej Brytanii, ul. Kawalerii 12, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce