Wydarzenie w przeszłości

Pierwsze w tym roku spotkanie grupy roboczej ds. HR pod znakiem Prawa pracy

9 stycznia 2019 roku Michał Prokop, adwokat Roedl & Partner, specjalista w zakresie prawa pracy, poprowadził prezentację i dyskusję dot. aktualnych zmian w prawie pracy, wprowadzonych z początkiem tego roku.

Oprócz głośnych w mediach zaktualizowanych stawek wynagrodzenia na rok 2019 – 2250 zł przy umowie o pracę na pełen etat oraz 14,7 zł stawki godzinowej w życie weszło wiele bardzo szczegółowych uregulowań. Standardem staje się wypłata wynagrodzenia przelewem na konto bankowe, nie do rąk własnych. Widoczny jest też pierwszy krok w stronę odejścia od papieru w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej – dokumentacja elektroniczna jest równoważna tej papierowej. Dokumentację w formie cyfrowej trzeba jednak dobrze zabezpieczyć, a także zapewnić możliwość skorzystania z niej w tradycyjnej formie papierowej. Zmianie uległy również okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – dla nowych pracowników jest to już nie 50 lat, a 10. W przypadku pracowników zatrudnionych po 1999r. można też ten okres skrócić – po wykonaniu szeregu formalności, na których temat dyskutowali nasi goście.

Uczestnicy rozmawiali również o wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych  - dla dużej liczby członków BPCC obowiązek ten wchodzi od 1 lipca 2019 roku – wg ustawy w tym dniu PPK musi być wdrożone w firmach zatrudniających ponad 250 osób. Ustawa przewiduje również pewne wyjątki, kiedy firma nie musi otwierać u siebie PPK, np. gdy ma PPE obejmujący przynajmniej 25% pracowników. Uczestnicy omówili też możliwe sankcje, jakie grożą pracodawcom w przypadku niewywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy o PPK.

Przedstawiciele naszych firm członkowskich, które mają u siebie związki zawodowe, mieli też okazję poruszyć ten temat z ekspertem Rödl&Partner. Według ostatniej nowelizacji do związków zawodowych mogą wstępować osoby pracujące na wszystkich rodzajach zatrudnienia, jednak podniesione zostały progi reprezentatywności związków zawodowych.

Uczestnicy zgodzili się, że mimo zawiłości wprowadzanych zmian, warto jest dbać o pracownika, bo jest on dla firm najcenniejszym zasobem.

Policy Groups
2019-01-09, 09:30

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, Warszawa
Organizator: BPCC