Wydarzenie w przeszłości

Optymalizacja podatkowa dla inwestycji w sektorze nieruchomości

Kolejnym tematem spotkania Grupy Roboczej ds. Nieruchomości była ‘Optymalizacja podatkowa dla inwestycji w sektorze nieruchomości’. Seminarium zorganizowane we współpracy z firmą Accreo miało miejsce 12 września w Brytyjsko-Polskim Centrum Biznesu.

Podczas Seminarium eksperci firmy Accreo- doradcy podatkowi: Monika Ławnicka i Michał Roszkowski- omówili najistotniejsze problemy podatkowe występujące w branży nieruchomościowej, z uwzględnieniem zarówno stanu obecnego, jak i planowanych zmian w przepisach.

Szczególne zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziły m.in. kwestie związane z finansowaniem inwestycji i rozliczaniem CIT i VAT z tego tytułu, zagadnienia związane z ulepszeniami środków trwałych oraz przewidywane podejście organów podatkowych co do regulacji CIT i PIT po nowelizacji od 1 stycznia 2015r. Eksperci omówili również plany odnoszące się wprowadzenia ogólnej klauzuli obejścia prawa i ich potencjalne implikacje dla przedsiębiorców.

W spotkaniu, niezwykle czynny udział wzięło ponad 25 osób. Z Sali padło wiele ciekawych pytań, dzięki czemu wywiązała się interesująca rozmowa panelowa.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w prezentacji.