Wydarzenie w przeszłości

Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej

11 kwietnia BPCC w ramach prac grup roboczych ds. podatków i reformy finansów oraz nieruchomości i budownictwa współorganizowała wspólnie z firmą KR Group spotkanie „Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej”.

Od wprowadzenia nowych regulacji w zakresie opodatkowania VAT usług budowlanych upłynęły zaledwie 3 miesiące, a branża już wskazuje, że przyjęte rozwiązania są niepraktyczne. Brak jasności w wielu kwestiach niesie ze sobą poważne konsekwencje dla firm – dla małych podmiotów to sprawa przetrwania na rynku, dla dużych przedsiębiorstw to problem ograniczenia ryzyka. Brak praktycznej wiedzy, jak odwrócony VAT powinien być stosowany jest wyzwaniem dla wszystkich.

Od 1 stycznia 2017 r. Ustawodawca postawił przed przedsiębiorcami branży budowlanej nowe wyzwanie: rozliczenie VAT w oparciu o model odwrotnego obciążenia.

Dla odpowiedzi na pytanie, czy dla danej transakcji to nabywca powinien rozliczyć VAT, konieczne jest ustalenie:

  1. 1. Czy nabywca usługi jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny?

  2. 2. Czy świadczący usługę jest podatnikiem, który nie jest zwolniony z podatku z  uwagi na niskie obroty (200 tys. PLN)?

  3. 3. Czy świadczący usługę jest podwykonawcą?

  4. 4. Czy przedmiotem świadczenia są usługi wskazane w załączniku nr 14 do ustawy VAT?

Koniecznie pamiętać należy, że o ile brakuje w ustawie definicji terminu „podwykonawca”, to brać należy pod uwagę cały kontekst świadczonej usługi („ciąg usług budowlanych”), a nie terminy zastosowane w podpisanej przez strony umowie o usługi budowlane. Czasami bowiem „Inwestor” okazuje się być „Generalnym Wykonawcą”, co oznacza dla jego dostawcy usługi budowlanej, że nie może obciążyć swojego wynagrodzenia podatkiem VAT.

Po drugie, zwrócić należy uwagę, że załącznik nr 14 to kopia części sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (do końca bieżącego roku zastosowanie mają przepisy rozporządzenia z 2008 r.), ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tak więc, wynajem maszyn z operatorem, bądź bez może mieć zupełnie inne skutki podatkowe. Biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że GUS, niestety, nie jest organem podatkowym, możemy spotkać się z różnego rodzaju komplikacjami, takimi jak błędna klasyfikacja (usługi sprzątania), czy też usługami kompleksowymi.

Ekspert KR Group Daniel Więckowski, podczas spotkania skupił się na praktycznym objaśnieniu nowych przepisów i podkreślał na co w szczególności powinny zwrócić uwagę przedsiębiorcy. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania.

Keywords odwrócony VAT
Policy Groups
2017-04-11, 09:30

Miejsce: Siedziba BPCC (ul. Zielna 37, wejście C od strony ul. Bagno, 9 piętro)
Organizator: British Polish Chamber of Commerce