Wydarzenie w przeszłości

Odwrócony podatek VAT w budownictwie

29 sierpnia BPCC w ramach prac Grupy Roboczej ds. podatków i reformy finansów zorganizowało spotkanie „Odwrócony VAT w budownictwie”.

Wraz z ekspertami oraz członkami tej grupy spotkaliśmy się aby porozmawiać o odwrotnym obciążeniu w budownictwie – o tym, jak zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku wpływają na firmy i ich płynność, jakie są trudności z interpretacją nowych przepisów i które interpretacje dają ochronę. Spotkanie poprowadził Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy z Grant Thornton.

Z początkiem 2017 roku wprowadzono tzw. odwrotne obciążenie VAT na roboty budowlane realizowane przez podwykonawców. Przepisy budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie oceny konsekwencji podatkowych świadczenia usług budowlanych wraz z materiałami oraz klasyfikacji statystycznej wykonywanych usług.

Ostatnie miesiące pokazały, że wielu podatników pogodziło się z nowymi przepisami i nastąpiła względna stabilizacja. Jednak na naszym spotkaniu staraliśmy się pokazać, że spokój może być pozorny i tymczasowy. Pojawiły się co prawda pierwsze interpretacje podatkowe i klasyfikacje statystyczne, które miały ułatwić zadanie podatnikom, jednak w wielu przypadkach interpretacje nie dają ochrony, a klasyfikacje są nieprawidłowe. Wynika to z tego, że często stan faktyczny został opisany błędnie i takie interpretacje łatwo podważyć. Ekspert z Grant Thornton wyjaśniał, jak ocenić, która interpretacja daje ochronę i która klasyfikacja jest prawidłowa. Zagadnienie to spotkało się ze szczególnie dużym zainteresowaniem słuchaczy i wywołało duże dyskusje wśród uczestników spotkania.

Nowe przepisy w dużym stopniu mogą też wpływać na płynność przedsiębiorstw. Arkadiusz Łagowski zaprezentował zatem również kilka sposobów, jak można poprawić płynność przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do pobrania prezentacji, która została szczegółowo omówiona podczas spotkania.

Keywords odwrócony VAT, BPCC, Grant Thornton
Policy Groups
2017-08-29, 10:00

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Organizator: BPCC, Grant Thornton