Wydarzenie w przeszłości

Nowy system zachęt podatkowych dla inwestycji w Polsce a Specjalne Strefy Ekonomiczne

5 kwietnia Brytyjsko Polska Izba Handlowa, kancelaria Dentons i Agencja Rozwoju Przemysłu zorganizowały  spotkanie poświęcone systemowi zachęt podatkowych dla inwestycji w Polsce.

W pierwszej części Piotr Rycko - Doradca Przedsiębiorcy w ARP S.A., omówił instrumenty wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu dla inwestorów.  Następnie dr Michał Bernat, radca prawny w biurze kancelarii Dentons w Warszawie, omówił nowe zasady udzielania pomocy na inwestycje, podstawowe zasady nowego systemu oraz najważniejsze różnice w stosunku do obecnego systemu SSE, a także wymagania stawiane nowym inwestorom, zakres i intensywność pomocy, warunki uzyskania decyzji o wsparciu, sposób rozliczania pomocy na nowych zasadach, sytuacja inwestorów działających na podstawie dotychczasowych zezwoleń strefowych. Po krótkiej przerwie nastąpiło rozwinięcie kwestii zarysowanych w trakcie pierwszej sesji ze szczególnym uwzględnieniem warunków udzielania i zasad obliczania dostępnej pomocy, kryteriów jakościowych i możliwej punktacji dla nowych projektów oraz kwestii organizacyjnych i finansowych związanych z ubieganiem się o pomoc na nowych zasadach. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi, a chętni mogli pozostać dłużej na indywidualnych spotkaniach z ekspertami.

Events
2018-04-05, 09:30

Miejsce: IdeaPlace, Pl. Solny 15, Wrocław
Organizator: BPCC, Dentons, ARP