Wydarzenie w przeszłości

Koktajl noworoczny dla członków BPCC w Krakowie

BPCC Kraków wraz z partnerami; Kraków Airport, Shell Polska i Hays Polska zorganizowało 10 stycznia koktajl noworoczny, którego wiodącym tematem był rozwój infrastruktury i transportu jako czynnika mającego wpływ na rozwój usług biznesowych w Małopolsce.

Spotkanie odbyło się w Hotelu Indigo Stare Miasto. Jest to należący do brytyjskiej sieci hotel butikowy, hotel z „duszą”, łączący styl nowoczesny z historią polskiego malarstwa. Jest znany także poprzez znakomitego szefa kuchni, który serwuje dania ze składników lokalnych pochodzących ze znajdującego się opodal najstarszego krakowskiego placu targowego Stary Kleparz.

Spotkanie cieszyło się ogromną frekwencją. Uczestniczyły w nim firmy członkowskie z Krakowa i innych miast gdzie BPCC zaznacza swoją obecność, jak również przedstawiciele BPCC Warszawa. Była to znakomita okazja do wymiany zdań z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami władz, tj. Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa. Urszula Kwaśniewska, Dyrektor Regionalny BPCC zaznaczyła w swoim powitaniu, iż BPCC pretenduje to stworzenia aktywnej platformy, gdzie biznes i sektor publiczny mogą prowadzić aktywny dialog.   

Gośćmi honorowymi i pierwszymi dwoma prelegentami byli Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan Bogusław Kośmider, Wiceprezydent Krakowa. Pan Smółka powitał gości w imieniu Zarządu Województwa oraz nakreślił obraz prac jakie zostały podjęte w ostatnich latach dla poprawy infrastruktury województwa. Pan Kośmider odniósł się natomiast to jakości życia w mieście podkreślając także wysiłki jakie zostały podjęte na rzecz poprawy powietrza – określił to jako podstawowy czynnik wpływający bezpośrednio na decyzje inwestorskie.

Jako następny zabrał głos Pan Radosław Włoszek, Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice będącego największym portem regionalnym w Polsce. Podsumował on w liczbach bieżący ruch lotniczy wraz z tempem wzrostu i wskazał plany rozbudowy lotniska do 2030 roku. W następnej kolejności poprosiliśmy przedstawicieli biznesu o wskazanie korelacji pomiędzy rozwojem miasta a rozwojem usług biznesowych w Krakowie. Mimo, że Kraków jest postrzegany przez inwestorów jako miejsce ze znakomitym kapitałem intelektualnym i przyjazne w obszarze innowacji, byłoby korzystnie zastanowić się w jaki sposób można ten potencjał zwiększyć poprzez ulepszenie infrastruktury, transportu i jakości życia w mieście.

Pani Agnieszka Pocztowska, General Manager w centrum usług biznesowych Shell Polska (zatrudniającym obecnie 3600 pracowników) omówiła główne obszary biznesowe firmy wraz z planem rozwoju na najbliższe lata w oparciu o dostępne wskaźniki rozwoju miasta. Pani Anna Podolska, Manager oddziału krakowskiego w Hays Polska wskazała na zwiększoną mobilność kandydatów do pracy i omówiła czynniki wpływające na podjęcie decyzji o rozpoczęciu pracy w nowej lokalizacji. Podała dane w oparciu o ponad 3,000 udanych rekrutacji przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Hays Polska.

W późniejszej części wieczoru, przed loterią wizytówkową, głos zabrał Główny Doradca BPCC; Michael Dembinski. Przedstawił krótko jak wygląda podejmowanie decyzji inwestorskich z perspektywy brytyjskiej. Dostępność wykwalifikowanych pracowników i jakość życia w mieście określił jako klucz do sukcesu.

Networking
2019-01-10, 18:00

Miejsce:
Organizator: British Polish Chamber of Commerce