Wydarzenie w przeszłości

Jak zwiększenie bezpieczeństwa pracowników może wpłynąć na zyski firmy?

W dniu 25.10.2017 r na spotkaniu organizowanym przez BPCC  pt. „Jak zwiększenie bezpieczeństwa pracowników może wpłynąć na zyski firmy?”, przedstawicielka Gi Group Training, Katarzyna Syrówka zaprezentowała uczestnikom rozwiązanie „Think Safe”, którego zastosowanie w organizacji znacznie wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz sytuację finansową firmy.

Podczas spotkania poruszony został również przez ekspertkę temat pozytywnego wpływu edukacji dot. BHP nie tylko na miejsce pracy, ale również na życie codzienne poza nim. Drugim z tematów przedstawionych tego dnia był związek planowania czasu pracy z bezpieczeństwem firmy i jej pracowników, który zaprezentował dr Paweł P. Malicki z firmy Dehora. Rynek pracy jest obecnie bardzo trudny dla pracodawców: w efekcie spadku liczby urodzeń, starzenia się społeczeństwa i niedawnego obniżenia wieku emerytalnego, rośnie dysproporcja między liczbą osób w wieku produkcyjnym a poprodukcyjnym; dodatkowo, niemalejąca emigracja zarobkowa Polaków, zwłaszcza specjalistów, postawiła firmy we wszystkich branżach i sektorach wobec wyzwania, jak zatrzymać pracowników i pozyskać nowych, gdy firma chce się rozwijać. W skali makro, brak rąk do pracy może, zdaniem ekonomistów, zagrozić wzrostowi gospodarczemu Polski. Jak powiedział Pan Paweł „dobre planowanie czasu pracy, choć nie rozwiąże problemów w skali kraju, może pozwolić firmom pozytywnie wyróżnić się na tle lokalnej konkurencji poszukującej pracowników na tym samym obszarze.” Ergonomiczne grafiki, prócz zdecydowanego wpływu na pozytywny wizerunek pracodawcy, zwiększają bezpieczeństwo pracy pracowników, zwłaszcza tych pracujących na nocne zmiany. Zegar biologiczny i psychofizjologiczne zjawiska związane z cyklem dobowym stawiają szereg ograniczeń dotyczących organizacji pracy w czasie. Długość i układ zmian roboczych, liczba, długość i rozkład przerw w trakcie każdej zmiany, godzina rozpoczęcia rannej zmiany to przykłady tych składowych planowania czasu pracy, o których decyduje pracodawca, a które mają decydujący wpływ na zmęczenie pracownika, możliwość regeneracji, jakość snu, nastrój, jakość pracy, motywację do i satysfakcje z pracy, prawdopodobieństwo pomyłki. Te czynniki z kolei współdecydują o bezpieczeństwie. Na koniec swojego wystąpienia ekspert przedstawił ogólne zasady tworzenia efektywnych i bezpiecznych grafików, dla których punktem wyjścia jest zdrowy work-life balance.

Keywords think safe
Policy Groups
2017-10-25, 09:30

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce