Wydarzenie w przeszłości

„Idą zmiany – ochrona danych osobowych na nowo – planowane rozporządzenie unijne okiem regulatora i okiem praktyka”.

Dnia 15 marca 2016 r. w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej zatytułowane „Idą zmiany – ochrona danych osobowych na nowo – planowane rozporządzenie unijne okiem regulatora i okiem praktyka”.

Współorganizatorem wydarzenia, w którym udział wziął przedstawiciel Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) była Kancelaria SSW. W spotkaniu uczestniczyło blisko stu przedstawicieli wiodących polskich i zagranicznych firm.

O nadchodzących rewolucyjnych zmianach w dziedzinie ochrony danych osobowych, które będą obowiązywać bezpośrednio w całej Unii Europejskiej, bez potrzeby implementacji do porządku krajowego, opowiedzieli prelegenci: dr Joanna Tomaszewska – radca prawny, partner odpowiedzialny za praktykę ochrony danych osobowych w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. oraz pan Piotr Drobek - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO.

Dr Joanna Tomaszewska przedstawiła główne zmiany w przepisach planowanego rozporządzenia unijnego nt. danych osobowych z punktu widzenia ich wpływu na przetwarzanie danych przez przedsiębiorców. Podkreśliła, że zmienia się cała filozofia dotycząca ochrony danych - z podejścia reglamentacyjno-ewidencyjnego na podejście oparte o ocenę ryzyka, w ramach którego to dany podmiot przy pomocy dostępnych narzędzi, mechanizmów i kodeksów dobrych praktyk będzie zobowiązany do stosowania rozporządzenia. Wg. mecenas Tomaszewskiej najważniejszymi mają być zasada wprowadzenia one-stop-shop, czyli tzw. punkt kompleksowej obsługi. Jest to zasada, zgodnie z którą administrator danych powinien podlegać nadzorowi tylko jednego krajowego organu ochrony danych, nawet gdy prowadzi działalność w wielu państwach UE. Zwiększenie wymogów w podejściu do uzyskania zgody, która musi być udzielona swobodnie, a ta na przetwarzanie danych wrażliwych oraz transfer do państwa trzeciego bardzo wyraźna. Prawo zostanie całkowicie ujednolicone, rozporządzenie będzie miało zasięg ogólny i będzie wiązało wszystkie Państwa członkowskie. Ponadto w rozporządzeniu swoje umocowanie znajdą postulowane standardy dot. sposobu implementacji rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, nakładające obowiązek dbania o prywatność od samego początku - privacy by default oraz privacy by design.

Dyr. Piotr Drobek w swym wystąpieniu wskazał m.in., że pomimo iż rozporządzenie wprowadza nowe obowiązki i nowe standardy, to jest ono bardziej liberalne i mniej kazuistyczne, niż nasza obecna ustawa o ochronie danych osobowych. Zaznaczył, że nadchodzące zmiany będą wymagały również rewizji innych ustaw szczególnych obowiązujących w Polsce, a odnoszących się do danych osobowych, gdyż w przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami rozporządzenia, a innymi ustawami, to rozporządzenie będzie przeważać. Wypunktował te zmiany które, Jego zdaniem, będą jednymi z istotniejszych w polskich realiach, wśród nich: prawo do bycia zapomnianym, przepisy dotyczące przetwarzania danych w kontekście zatrudnienia, profilowanie oraz zasady przekazywania danych do państw trzecich.

Podsumowując, prelegenci zgodnie podkreślili, iż pomimo że rozporządzenie wejdzie w życie prawdopodobnie wiosną 2018 r., to już teraz należy podjąć działania przygotowawcze do nadchodzących zmian, w tym dotyczące wdrażania mechanizmów zarzadzania informacją w firmach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli uniknąć planowanych, surowych kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją omawianą podczas wydarzenia.

Idą zmiany - ochrona danych osobowych na nowo - planowane rozporządzenie unijne okiem praktyka.

Wpływ nowych przepisów UE o ochronie danych osobowych na prawo polskie - zakres koniecznych zmian.

Relacja wideo:

Keywords ochrona danych osobowych
Policy Groups
2016-03-15, 09:30

Miejsce: Ambasada Brytyjska w Warszawie, ul. Kawalerii 12
Organizator: British Polish Chamber of Commerce