Wydarzenie w przeszłości

Globalne standardy w zamówieniach publicznych i zakupach – podsumowanie konferencji w Krakowie

W bieżącym roku BPCC, UKTI oraz PROFITIA (wyłączny przedstawiciel brytyjskiego CIPS w Polsce) zorganizowały serię spotkań na temat Zamówień Publicznych w ramach grupy roboczej dotyczącej partnerstwa prywatno – publicznego w różnych lokalizacjach. Krakowska edycja spotkania odbyła w dniu 19 listopada 2015 roku w salach konferencyjnych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Głównym prelegentem był Will Beattie, szef rozwoju międzynarodowego w CIPS. Celem konferencji było omówienie najwyższych globalnych standardów oraz profesjonalizacja zawodu osób odpowiedzialnych za zakupy, jak również wymiana doświadczeń praktyków z obydwóch sektorów.

 

Podczas spotkania gościliśmy ponad 40 uczestników reprezentujących zarówno sektor prywatny jak i publiczny w Polsce. Sektor publiczny reprezentowany był głównie przez placówki medyczne i miejskie spółki z terenu czterech województw; małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W dyskusji udział wzięli także wszyscy pracownicy jednostki zamówień publicznych i zakupów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z jej Dyrektorem, Panią Iwoną Stąsiek.

Gości w imieniu organizatorów przywitała Urszula Kwaśniewska, dyrektor regionalny BPCC. Po oficjalnym otwarciu Pan Will Beattie wygłosił dobrze przyjętą prezentację na temat globalizacji spraw zamówień i problemów łańcucha dostaw, które napotykają firmy. Zamówienia mają w firmach i instytucjach strategiczną funkcję, a te, które robią to dobrze mają znaczącą przewagę konkurencyjną nad tymi, które nadal nie poświęcają temu tematowi dużo uwagi. Pan Beattie zachęcał praktyków do podjęcia kroków zmierzających do profesjonalizacji swoich stanowisk, podjęcia stosownych szkoleń, a także działań zmierzających do lepszego postrzegania ich roli w firmach.

Dyrektorzy zamówień zasiadający w zarządach dużych korporacji dbają mniej o oszczędności kosztów w porównaniu z nadrzędną, strategiczną wizją łańcucha dostaw, powiedział Beattie. Wspomniał o wysokich kosztach złych decyzji dla wizerunku firmy - kwestie takie jak współczesne niewolnictwo, praca dzieci i korupcja w łańcuchu dostaw mogą mieć ogromne skutki prawne dla rady dyrektorów, podejmującej złe decyzje. Pan Beattie przedstawił rolę CIPS na świecie jako instytucji promującej najlepsze praktyki, stały rozwój zawodowy i wysokie standardy. CIPS posiada 103.000 członków na całym świecie i 40000 chińskich studentów pracujących obecnie w kierunku CIPS kwalifikacji mandaryńskiego.

Następnie głos zabrał Martin Oxley, doradca strategiczny UKTI. Przedstawił doświadczenia Wielkiej Brytanii w dziedzinie zamówień publicznych, koncentrując się na pracy Crown Commercial Agencji, organu odpowiedzialnego za wydawanie 40 mld funtów z pieniędzy podatników na rzecz rządu centralnego. Od 1991 roku, jedna agencja zaopatrzenia dba o to, aby zamówienia publiczne były obsługiwane profesjonalnie, powiedział, koncentrując się na uzyskaniu najlepszego stosunku jakości do ceny, patrząc na koszty żywotności, a nie tylko zakupu towaru lub usługi w najniższej cenie. Wspomniał, że przejrzystość i przewidywalność procesu udzielania zamówień to klucz dla zarówno publicznego jak i prywatnego sektora do realizacji zapewnień rządu brytyjskiego, że MŚP mają wygrywać przetargi warte 25% ogólnej sumy wydatków.

Mariusz Turek, partner w PROFITIA i manager w CIPS Poland, mówił o szkoleniach i certyfikacji w polskiej branży zamówień. Powiedział, że w chwili obecnej, szkolenia dostępne dla specjalistów zamówień w sektorze publicznym koncentrują się na dwóch aspektach pracy - polskim prawie zamówień publicznych i negocjacjach, niczym więcej. Skontrastował to z podejście, pokazując szeroki zakres wiedzy potrzebnej w zamówieniach i jak CIPS spełnia te wymagania poszczególnymi szkoleniami, dostosowanymi do konkretnych potrzeb uczestników. Potrzeba czterech do pięciu lat, aby osiągnąć standardy wymagane do uzyskania kwalifikacji MCIPS (Member of the Chartered Institute of Purchasing i Supply); regularne aktualizacje online i egzaminy zapewniają, że pracownicy zamówień będą się nadal rozwijać, powiedział.

Po przerwie głos zabrał Pan Andrzej Pęcak z Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który wystąpił jako ekspert z nowopowstałego Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Przedstawił studium przypadku „Centralizacja zakupów i budowa zakupowego centrum usług wspólnych dla polskich sądów” zachęcając tym samym inne instytucje do powoływania grup zakupowych. Powołanie grup daje firmom zamawiającym znaczne oszczędności i pozwala wynegocjować korzystne stawki a koszt zużycia materiałów w cyklu rocznym jest znacznie niższy. To właśnie całościowy koszt życia materiału czy produktu powinien być brany pod uwagę, wskazywał Pan Pęcak. W przypadku polskich sądów oszczędności kształtowały się na poziomie 30 mln w skali roku.

Zwieńczeniem był panel dyskusyjny moderowany przez Martina Oxley`a z udziałem wszystkich prelegentów oraz gościa specjalnego – Pani Agaty Brzeskiej-Lebieckiej, radcy prawnego z delegatury lokalnej Najwyższej Izby Kontroli. Odnosząc się do polskich doświadczeń z podróży od najniższej ceny na najlepszego stosunku jakości do ceny, Łukasz Rozdeiczer, radca prawny w PROFITIA i country manager CIPS Poland dał praktyczne studia przypadków najlepszych praktyk zamówień w polskim sektorze prywatnym i publicznym.

Po dyskusji panelowej miał miejsce półformalny lunch, w którym wiele wizytówek - oraz punktów widzenia - zostało wymienionych pomiędzy uczestnikami.

Keywords BPCC, UKTI, PROFITIA, CIPS, Kraków, Małopolska
Policy Groups
2015-11-19, 09:00

Miejsce: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (ul. Basztowa 22)
Organizator: British Polish Chamber of Commerce