Wydarzenie w przeszłości

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej praktyczne aspekty podatkowe, księgowe i prawne

„Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej praktyczne aspekty podatkowe, księgowe i prawne” to temat praktycznego szkolenia jakie odbyło się 6 listopada w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego przy współpracy z BPCC. 

 

 

Spotkanie adresowane było do podmiotów, które rozpoczęły funkcjonowanie w strefach niedawno, na podstawie zezwoleń wydanych w zeszłym roku oraz do takich, które dopiero myślą o ulokowaniu swoich firm w strefach.

 

Wyłącznym partnerem merytorycznym szkolenia była firma Rödl & Partner, której eksperci dostarczyli wiedzy merytorycznej uczestnikom wydarzenia. Gości w imieniu Krakowskiego Parku Technologicznego powitała Krystyna Sadowska, Dyrektor ds. Promocji i Marketingu KPT, dla uczestników szkolenia z ramienia KPT dostępni byli także: Jacek Bielawski, Dział Obsługi Inwestora oraz Mariola Kocoń, Dyrektor Działu Prawnego.


Szkolenie rozpoczęła Anna Smagowicz Tokarz,  Associate Partner,  Zespół ds. SSE w Rödl & Partner. Pani Anna skupiła się w swoim wystąpieniu na takich aspektach jak zasady wydawania zezwoleń strefowych i ewentualna zmiana ich warunków brzegowych,  zwiększanie lub zmniejszanie nakładów inwestycyjnych, podwyższenie i obniżenie pułapu zatrudnienia, zmiana terminu realizacji czy też niezrealizowanie inwestycji.


Już ta część szkolenia wygenerowała dyskusję wokół ewentualnego ryzyka jakie pojawia się z związku z niezrealizowaniem warunków przyznanej decyzji ministerialnej. Pani Anna zachęcała do jak najwcześniejszego zawiadamiania stosownych organów o zmianach warunków funkcjonowania firm, przedstawiła także konkretny „case study” z opisem ścieżki zmniejszania pułapu zatrudnienia przez jedną z firm.


Druga część szkolenia dotyczyła stricte aspektów podatkowych. Aktualne zagadnienia podatkowe dla firm działających w strefach przedstawiła Dorota Białas, Associate Partner, Zespół ds. SSE, Rödl & Partner we Wrocławiu. Pani Dorota poruszyła wszelkie kwestie podziału przychodów i kosztów (także w sytuacji gdyż część działalności firmy realizowana jest poza strefą), przytoczyła także konkretne decyzje wydanych przez dyrektorów izb skarbowych. 


Trzecią część szkolenia oraz sesję pytań sali prowadził biegły rewident firmy Rödl & Partner, Piotr Dylak. Rozmowy były kontynuowane przy lunchu serwowanym przez Krakowski Park Technologiczny.

 

 

Keywords sprawozdanie, BPCC, specjalne, strefy, ekonomiczne