Wydarzenie w przeszłości

Efektywna Rekrutacja oraz Diagnoza Kompetencji Pracowniczych

9 października br. w siedzibie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Warszawie Agencja Rekrutacyjna AXAMO oraz Przestrzeń Rozwoju TCD Sabina Kamińska, miała swoją prelekcję na temat Efektywnej Rekrutacji oraz Diagnozy Kompetencji Pracowniczych.

Uczestnicy mieli możliwość konfrontacji swoich doświadczeń w tym temacie oraz próby odpowiedzenia na pytanie, czy istnieje idealny kandydat. Anna Marach-Bieda, Operations Manager w AXAMO omawiała zasady rekrutacji pracowników blue i white collar oraz znaczenie employer brandingu w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy. Przedstawione zostało również narzędzie diagnozy kompetencji pracowniczych wg międzynarodowej metodologii Disc D3/DISC/TEAM/VALUES/BAI®, które to bada nie tylko style zachowania i komunikacji, ale także wewnętrzne motywacje, postawy i preferowane role zespołowe. Dzięki takim narzędziom jesteśmy w stanie stworzyć zespół nie tylko kompetentny, ale też skuteczny, bo oparty na indywidualnych motywacjach i umiejętnościach – o tym m.in. mówiła Sabina Kamińska – trener biznesu, Coach ICF, właściciel Przestrzeni Rozwoju.

www.axamo.pl
www.przestrzen-rozowju.com.pl
www.bpcc.org.pl

Academy
2018-10-09, 13:30

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce