Wydarzenie w przeszłości

Dyskusja panelowa BPCC o przyszłości świata pracy

Według raportów organizacji takich jak PwC czy Economist Intelligence Unit, algorytmy i roboty przejmą około 30-45% zadań wszystkich istniejących stanowisk pracy, które znikną z rynku do 2030 roku. Jednocześnie Polska (jak  wiele innych zaawansowanych gospodarek na świecie) zmaga się z niżem demograficznym. Czy niedobór sił roboczych spowoduje likwidację miejsc pracy zastąpionych przez technologię? Czy może rynek wyrówna niedobory i spowoduje wzrost w innych obszarach?

Tą tezą Michael Dembinski, Główny Doradca BPCC zainicjował owocną dysksuję panelową, która odbyła się w Krakowskim Parku Technologocznym w dniu 13 września 2018.

Paneliści w składzie: Dyrektor Krzysztof Krzysztofiak w imieniu gospodarza Krakowskiego Parku Technologicznego; Tomasz Zalewski, Partner w Wierzbowski Eversheds Sutherland; Marek Pitura reprezentujący lidera branży IT - Future Processing z Gliwic oraz Pani Anna Macnar, Prezes HRM Institute zaprezentowali swoje opinie na temat wpływu nowych technologii na kształtowanie się rynku pracy. Wspólnie z uczestnikami spotkania, managerami odpowiedzialnymi za zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach małopolskich, zastanawiali się jak szybko zmiany nastąpią i w jaki sposób można się na nie przygotować, zarówno w firmach jak i w systemie edukacji.

W rozmowie wystąpiły różnice w ocenie jak szybko sztuczna inteligencja może stać się inteligencją samodzielnie operującą, uczącą się szybciej niż ludzka. Obecnie to co określa się mianem sztucznej inteligencji już przewyższa prosty ciąg logicznych procesów zero-jedynkowych.  Omówiono kwestie związane z zasobem danych i umiejętnościami  analitycznymi potrzebnymi do ich obsługi . Czy na rynku będzie brakować takich umiejętności? Czy polski system oświaty skupia się na kształceniu właściwych przedmiotów, które wyposażą pracowników przyszłości w zasób potrzebnych umiejętności? Prawdziwym wyzwaniem, w opinii Przemysława Rotha, który zarządza kilkuset osobowym zespołem w dużym centrum usług, będzie ścisła współpraca szkół wyższych i zawodowych z pracodawcami.

Marek Pitura z firmy Future Processing podał przykład z istniejących rozwiązań technologicznych gdzie sztuczna inteligencja osiąga już lepsze wyniki w analizowaniu danych i skanowaniu obrazów niż człowiek. Ponadto sztuczna inteligencja może szybciej niż człowiek dostrzec cel w obrazie – czy jest to wyciek wody czy nowotwór złośliwy. Tomasz Zalewski reprezentujący kancelarię prawną wskazał, że sztuczna inteligencja w tej dziedzinie również osiąga dobre wyniki, może bowiem skanować szybciej i taniej ogromne ilości tekstu, lecz w jego opinii proces ten zachodzi równolegle do procesów rynkowych i raczej go uzupełnia niż wyprzedza.

Polska sytuacja na rynku pracy nie wygląda obiecująco gdyż demografia sprawia, że za 30 lat  na rynku funkcjonować będą roczniki ze znacznego niżu początku lat dwutysięcznych. Globalnie nawet billion miejsc pracy może zniknąć do roku 2040, a w opinii Krzysztofa Krzysztofiaka rewolucja przemysłowa 4.0 jedynie te procesy przyspieszy biorąc pod uwagę, że maszyny uczą sie komunikować pomiędzy sobą i rozwiązywać samodzielnie problemy. Marzena Richter, członek Zarzdu BPCC zwróciła również uwagę na aspekt historyczny.  Polska straciła wiele intelektualnych elit w wyniku wojen i emigracji, a obecnie dopiero odbudowuje swój potencjał intelektualny. Zdecydowanie do łask powraca matematyka i nauki ścisłe co w jej oponii daje nadzieję na kształcenie managerów przyszłości. Wszyscy paneliści byli zgodni co do tego, że w zarządzaniu nowo powstałymi procesami automatyzacji ważny jest czynnik ludzki. Tylko dojrzali managerowie posiadający umiejętności przywódcze mogą przeprowadzić rynek pracy na kolejne etapy rozwoju. Być może także przedsiębiorczość i rozwój start-upów oraz ich skalowanie jest częściowym rozwiązaniem i będzie dominować przez kolejne lata? Zwrócono uwagę na ważkość kształcenia młodego pokolenia pod kątem rozwoju przedsiębiorczości.

Anna Macnar przyznała, że młode pokolenie znajduje o wiele więcej satysfakcji i staje się coraz bardziej kreatywne prowadząc własną działalność gospodarczą. Wiąże się to z rosnącą jakością życia, dużą mobilnością i potrzebie znajdowania dobrego balansu pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Prawdopodobnie osoby z pokolenia “milenialsów” będą pracować bardziej nowatorsko tworząc mobilne zespoły zadaniowe, niezwiązane z tradycyjna hierarchią korporacyjną. Niektóre korporacje i duże firmy (m.in. Future Processing) znajdują w tym potencjał i tworzą takie start-upy we własnych strukturach.

Temat sprowokował wiele nowych wątków w dyskusji i będzie przez BPCC kontynuowany. 21 września odbywa się analogiczna dyskusja panelowa w Warszawie. Zostanie także zorganizowana konferencja przy współpracy z Ambasadą Brytyjską i firmami członkowskimi na temat współpracy z oświątą polską i koniecznymi zmianami w obliczu dygitalizacji, innowacji i potrzenych szkoleń.

Events
2018-09-13, 10:00

Miejsce: Krakowski Park Technologiczny, Podole 60
Organizator: BPCC, KPT