Wydarzenie w przeszłości

Czy przygotowałeś swój biznes na zmiany jakie niesie Jednolity Plik Kontrolny?

Do ordynacji podatkowej trafią przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego czyli formatu ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.

Zmiany w prawie wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016r. Obowiązek ten nakłada na podatnika Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – do której zostaje dodany nowy art. 193a.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej (druk sejmowy nr 3462) Chodzi o to, aby można było w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne. Intencją projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemów księgowych nowej funkcjonalności, tj. możliwości edycji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML.

Podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Podatków i Reformy Finansów, które miało miejsce 16 lutego 2016r. p. Marcin Sidelnik - dyrektor w dziale prawno-podatkowym w firmie PwC, omówił między innymi struktury JPK, przedstawił kto i w jaki sposób będzie zobowiązany do przesyłania danych oraz do kiedy należy przygotować  przedsiębiorstwo na nadchodzące zmiany.

Jak?

JPK funkcjonuje na świecie w dwóch modelach- na żądanie oraz obowiązkowego okresowego dostarczania danych władzom skarbowym. Jak podkreślił p. dyrektor Sidelnik, metodą wykorzystywaną w Polsce, przynajmniej na początku, będą wezwania do przedstawienia danych ( na żądanie).

Podatnicy będą przesyłać plik na bramkę Ministerstwa Finansów lub w przypadku dużych plików, przekazywać go władzom skarbowym na zewnętrznym nośniku (pen-drive, płyta DVD). Przekazywanie danych będzie regulowane odpowiednim rozporządzeniem.

Kto? Co?

Obowiązek składania JPK od 1.07.2016r. będzie należał do przedsiębiorstw, które spełniają jeden lub dwa warunki:

- zatrudniają 250 lub więcej pracowników etatowych

- bądź/oraz  generują obrót 50 mln Euro rocznie

Z kolei począwszy od 1.07.2018 r. obowiązkiem zostaną również dotknięte średnie firmy, czyli takie, które:

- zatrudniają 9 lub więcej pracowników etatowy

- bądź oraz generują obrót 2 mln Euro rocznie

Raportowaniu będą podlegać księgi podatkowe podatnika (księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry).

Oczywiście ciężar finansowy usprawnienia prowadzenia tych kontroli przez organy kontroli podatkowej spocznie na barkach podatników, gdyż będą oni zobowiązani do posiadania odpowiednich systemów, które będą w stanie generować dane w formacie JPK.

P. Sidelnik dokładnie omówił struktury JPK, które składają się z następującego wzoru:

- struktura Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

- struktura Magazyn

- struktura Faktury VAT

- struktura Wyciągi bankowe

- struktura Księgi rachunkowe

- podatkowa księga przychodów i rozchodów

- ewidencja przychodów

Podczas spotkania został też podjęty temat sposobów dostosowania się do nowych wymagań, w których m.in. znalazły się :identyfikacja systemów IT, sporządzenie listy systemów i danych, testowanie danych, mapowanie.

Po części merytorycznej uczestnicy mieli czas na pytania do prelegenta, których było wiele, między innymi o JPK w kontekście danych osobowych. Jak się okazuje temat jest nadal nie do końca jasny dla przedsiębiorców, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do nadchodzącej rewolucji.

By dowiedzieć się więcej zachęcamy do obejrzenia załączonej prezentacji.
http://www.slideshare.net/PwCPolska/jednolity-plik-kontrolny-szczegoly-struktur

Keywords PwC, jednolity plik kontrolny
Policy Groups
2016-02-16, 10:00

Miejsce: PwC, Al. Armii Ludowej 14, Warszawa, 9 piętro
Organizator: British Polish Chamber of Commerce