Wydarzenie w przeszłości

Czy polscy producenci będą mieć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w przyszłości?

Na to pytanie staraliśmy się odpowiedzieć podczas drugiego spotkania grupy roboczej ds. Produkcji i Przemysłu. Tym razem gościliśmy w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym (PPNT). Spotkanie odbyło się 18 listopada 2015 r. Współorganizatorami spotkania byli Grupa Azoty Zakłady Azotowe S.A. oraz PPNT.

Polska awansuje w światowych rankingach oceniających atrakcyjność inwestycyjną (25. miejsce w raporcie Doing Business 2016, Banku Światowego). 

W badaniach „Klimatu inwestycyjnego PAIiIZ” oraz „Satysfakcji inwestorów” bardzo wysoko oceniany jest potencjał, wykwalifikowanie i dostępność polskich pracowników jak również coraz wyżej ich lojalność wobec pracodawcy. Potwierdzenie trafności decyzji inwestycyjnej potwierdzają wyniki raportu „Badanie koniunktury AHK Polska 2015”, według którego 96% firm niemieckich ponownie zainwestowałoby w Polsce. 

Jednocześnie pojawiają się raporty, które mówią o niedoborze wykwalifikowanych pracownikach fizycznych jak również i specjalistach. Wśród deficytowych specjalizacji w Polsce są programiści, inżynierowie, ale też mechanicy, tokarze czy spawacze. Jak zauważa Ewa Tomczak, Senior Consultant, Managing Partner Diversa Talentor, „w Polsce mamy paradoksalną sytuację – pomimo stosunkowo wysokiego bezrobocia (we wrześniu 2015 r. było to 9,7% - dane GUS, przypis BPCC) pracodawcy sygnalizują trudności w pozyskaniu pracowników”. Ma to niewadliwie wpływ na konkurencyjność firm.

Problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników podjęliśmy w Zakładach Azotowych w Puławach – największego w Polsce producenta nawozów azotowych, drugiego w UE producenta nawozów azotowych, jak również trzeciego na świecie producenta melaminy. Firma z tak silną pozycją na rynku zmuszona jest dbać również o swoje zasoby kadrowe. Jak przekonywał dr Zenon Pokojski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., firma przygotowuje się również do zmian zachodzących na rynku pracy jak również w branży.

Zakłady Azotowe są w uprzywilejowanej sytuacji gdyż, co piąta osoba zatrudniona w Puławach jest pracownikiem Zakładów. Mają też lojalnych pracowników ze średnią zatrudnienia 18 lat. Średni wiek zatrudnionego w Zakładach w Puławach to ok. 42. Azoty angażują się aktywnie w budowanie swojej marki pracodawcy oraz firmy społecznie odpowiedzialnej.
Zakłady Azotowe już 5 lat temu podjęły współpracę z Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach. W wyniku tej współpracy Azoty mają możliwość wpływania na kierunki kształcenia w szkole uzyskując w ten sposób wykwalifikowanych młodych pracowników. Uczniowie szkoły mają też możliwość odbycia praktyk w Zakładach a 10 najlepszych absolwentów rocznie otrzymuje pracę w firmie.

Grupa Azoty nawiązała też współpracę z lokalną uczelnią wyższą – Wydziałem Zamiejscowym UMCS w Puławach gdzie pod patronatem Zakładów powstał kierunek „Chemia techniczna”. Najlepsi absolwenci tego kierunku mają również szansę na zatrudnienie w Azotach. 

W Puławach widać, że najważniejsze placówki oświaty, główny pracodawca w regionie oraz Powiatowy Urząd Pracy, współpracują i efekty tej współpracy są namacalne. Takie inicjatywy lokalne niezmiernie cieszą!

W potrzeby inwestorów wsłuchuje się również Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zapewnia Robert Fila z oddziału ARP w Tarnobrzegu. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan podjęła inicjatywę spotkań  pracodawców, przedstawicieli oświaty i urzędu pracy. Ważne jest, aby rozmowy zainteresowanych stron nie odbywały się za pomocą oficjalnych pism, ale przy jednym stole, dodaje Fila.

Pocieszający jest fakt, że poprawie ulega współpraca nauki z biznesem i jest ona mniej zbiurokratyzowana jak również obie strony zrozumiały, że konieczna jest ich współpraca w obliczu zmieniających się wymogów rynku.

Uczestnicy panelu pozytywnie ocenili ostatnie zmiany prawne dotyczące dualnego kształcenia zawodowego zapewniające pracodawcom możliwość wpływania na treść programu nauczania zawodu w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy. Podkreślali, że aktualnie ponosimy konsekwencje deprecjonowania wykształcenia zawodowego w latach 90-tych. Mieliśmy naprawdę dobry system, musimy dostosować go do aktualnych realiów. Czy potrzebujemy w Polsce aż 41% społeczeństwa z wykształceniem wyższym? pytał prezes Pokojski. Konieczna jest praca nad przywróceniem pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego dodała Teresa Modzelewska, Główny Specjalista, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Departament Kultury, Edukacji i Sportu.

Puławski Park Naukowo Technologiczny był doskonałym miejscem do zaprezentowania Platformy Transferu Technologii (PTT) (http://www.ptt.arp.pl/). „Platforma Transferu Technologii łączy właścicieli innowacyjnych rozwiązań, tych, którzy chcą je nabyć i ekspertów chętnych do dzielenia się wiedzą. Wszystko to w jednym celu: aby komercjalizować technologie z korzyścią dla polskiego przemysłu” powiedział Jakub Moskal, Dyrektor Departamentu Projektów Własnych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

PTT opiera się na idei otwartych technologii. Firmy stają się świadome, że źródłem innowacyjności nie muszą być tylko własne zasoby czy własne wyniki prac badawczych, ale również dostępne na rynku zasoby zewnętrzne znajdujące się w otoczeniu firmy, które warto pozyskać. 
W szczególności w Puławach warto powiedzieć o dostępnych w bazie 141 dawcach technologii z dziedziny chemii. To dobra informacja krajowego potentata produkcji nawozów.

Do 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej na szkolnictwo zawodowe planuje przeznaczyć 120 mln EUR a w nowej perspektywie funduszy unijnych na poziomie regionalnym jest na ten cel zarezerwowanych prawie 700 mln EUR. Są zatem fundusze do zagospodarowania i jest to szansa dla polskiej gospodarki również w kontekście planów reindustrializacji.

Uczestnicy spotkania mieli szansę zwiedzić Zakłady Azotowe „Puławy” jak również Puławski Park Naukowo-Technologiczny.

Prezentacje:

Talentor: Polski rynek pracy dla pracowników z sektora produkcyjnego

Współpraca z rynkiem edukacyjnym na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Keywords Grupa Azoty, PPNT, BPCC
Policy Groups
2015-11-18, 09:30

Miejsce: Puławski Park Naukowo Technologiczny, ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy
Organizator: British Polish Chamber of Commerce