Wydarzenie w przeszłości

BPCC Kraków & Bank Pekao SA: Drukować czy przestać drukować? Dylematy światowej polityki pieniężnej

5 marca 2015 r. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu Popołudnie z Ekspertem.

W charakterze prelegenta wystąpił tym razem Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista Banku Pekao SA, który wygłosił wykład pt. Drukować czy przestać drukować? Dylematy światowej polityki pieniężnej oraz praktyczne wnioski dla firm krajowych. Wydarzenie odbyło się w zabytkowej siedzibie Banku Pekao SA przy ul. Szpitalnej 15 w Krakowie.

Wydarzenie, które zgromadziło około 50 przedstawicieli małopolskich oraz śląskich firm, zostało otwarte przez Antoniego Reczka, Prezesa Zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. W krótkim wystąpieniu powitał on uczestników wydarzenia i wyraził zadowolenie z wysokiej frekwencji na tym spotkaniu. Ponadto, Prezes Reczek omówił ogólne czynniki ekonomiczne wpływające na bieżącą sytuację gospodarczą w Polsce.

Następnie głos zabrała Małgorzata Sosnowska, dyrektorka krakowskiego oddziału Banku Pekao SA. W swojej prezentacji omówiła ona pokrótce bogatą historię banku oraz samej jego zabytkowej siedziby w Krakowie, w której na półpiętrach znajdują unikatowe witraże Józefa Mehoffera. Dyrektor Sosnowska przedstawiła także ofertę banku dla klientów korporacyjnych. W imieniu banku wystąpił także Tomasz Jacak, który zaprezentował najnowsze rozwiązania Banku Pekao SA w zakresie bankowości mobilnej.

Część merytoryczna spotkania została poprowadzona przez Marcina Mrowca, Głównego Ekonomistę Banku Pekao SA. Rozpoczął on swój wykład od zarysowania dziejów pieniądza oraz historii powstania obecnie funkcjonującego międzynarodowego systemu walutowego. Marcin Mrowiec omówił ponadto przekrojowo przyczyny dotychczasowych światowych kryzysów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego globalnego kryzysu, który rozpoczął się w 2008 roku. Następnie Główny Ekonomista Banku Pekao SA odniósł się do styczniowej decyzji Europejskiego Banku Centralnej o uruchomieniu programu luzowania ilościowego i pochylił się nad długofalowymi skutkami występowania zarówno inflacji, jak i deflacji. Marcin Mrowiec porównał ponadto poziom długu publicznego w poszczególnych krajach Zachodu i omówił sposoby jego redukcji w nadchodzących latach. Zwrócił on także szczególną uwagę na stale niski przyrost naturalny w krajach Unii Europejskiej, który stanowi poważne zagrożenie dla europejskich systemów emerytalnych. Następnie nadszedł czas na liczne pytania z sali. Po części merytorycznej spotkania uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do zabytkowego gabinetu dyrektora banku, w którym mogli skosztować różnych potraw i wymienić się kontaktami służbowymi.

Autor zdjęć: Federico Lynch