Wydarzenie w przeszłości

BPCC Kraków & A1 Europe: Dotacje unijne dla firm z sektora MSP w latach 2014-2020

26 lutego 2015 r. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa zorganizowała w krakowskim hotelu Radisson BLU spotkanie Grupy Roboczej ds. Podatków i Reformy Finansów Dofinansowanie ze środków UE w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców z sektora MSP. Wydarzenie zostało przygotowane przy wsparciu merytorycznym firmy członkowskiej BPCC – A1 Europe, jednego z rynkowych liderów w zakresie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw.

Wydarzenie, które zgromadziło około 20 przedstawicieli małopolskich oraz śląskich firm, zostało otwarte przez Urszulę Kwaśniewską, dyrektor krakowskiego oddziału Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. W swoim wystąpieniu powitała ona uczestników spotkania oraz wyraziła zadowolenie z rosnącego zainteresowania środkami unijnymi dostępnych dla polskich przedsiębiorców w nadchodzących latach. Następnie głos zabrał Przemysław Sulich, prezes A1 Europe. W kilku słowach przedstawił on idee przyświecające działalności firmy A1 Europe oraz dotychczasowe sukcesy założonej przez siebie firmy konsultingowej.

W części merytorycznej spotkania w pierwszej kolejności wystąpił Robert Pawlak, Dyrektor Operacyjny w firmie A1 Europe. Opowiedział on o firmie, którą reprezentuje, jej doświadczeniach, jak również o możliwościach nawiązania z nią współpracy w zakresie pozyskiwania dofinansowania unijnego na prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Robert Pawlak zwrócił ponadto szczególną uwagę na zmiany, które zajdą w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych w nadchodzących latach. Jak zaznaczył, w latach 2014-2020 środki unijne będą przede wszystkim przeznaczane na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu, jak na przykład izby handlowe.

O szczegółach związanych z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach poszczególnych programów operacyjnych opowiedział Jan Żmuda, Project Manager w firmie A1 Europe. W swojej prezentacji podkreślił on, że Nowe Ramy Finansowe na lata 2014-2020 oddają do dyspozycji przedsiębiorców przede wszystkim instrumenty finansowe, czyli pożyczki oraz poręczenia. Jak powiedział Jan Żmuda, dostęp do bezzwrotnego finansowania będzie bardziej utrudniony niż w latach 2007-2013 i będzie ono przeznaczane głównie na ambitniejsze projekty. Ponadto, Jan Żmuda zwrócił uwagę na ważne zmiany dot. finansowania szkoleń ze środków unijnych. W najbliższych latach pieniądze nie będą kierowane bezpośrednio do firm szkoleniowych, ale do przedsiębiorców, którzy lepiej potrafią określić swoje potrzeby w tym zakresie. Przerwa kawowa w trakcie spotkania stała się okazją do nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy prelegentami oraz uczestnikami szkolenia.