Wydarzenie w przeszłości

BPCC & HSBC & KSSE: Forum Gospodarcze Polska – Wielka Brytania w Katowicach

24 marca 2015 r. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa zorganizowała Forum Gospodarcze Polska – Wielka Brytania w Katowicach.

Wydarzenie zostało przygotowane we współpracy z HSBC Bank Polska S.A. oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Forum Gospodarcze było inauguracją obecności Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej na Górnym Śląsku.

Wydarzenie, które zgromadziło około 50 przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, zostało otwarte przez Urszulę Kwaśniewską, dyrektor BPCC Kraków. W swoim wystąpieniu powitała ona uczestników wydarzenia oraz przedstawiła reprezentowaną przez siebie organizację. Opowiedziała o obecnych i przyszłych działaniach BPCC w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Szczególnie dużo uwagi poświęciła planom rozwoju działalności BPCC w Katowicach. Ponadto, zwróciła także uwagę na ogromny potencjał regionu zarówno dla polskich, jak i brytyjskich inwestycji.

Następnie głos zabrał Michael Dembinski, Główny Doradca Ekonomiczny BPCC. Jego wystąpienie było głównie poświęcone relacjom handlowym pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Przytoczył on wiele argumentów na poparcie tezy o ogromnym potencjale wymiany gospodarczej pomiędzy tymi dwoma krajami. Michael Dembinski podkreślił ponadto, że jest pilna potrzeba zwiększenia zaufania brytyjskich konsumentów do polskich produktów, gdyż Polska nadal bywa postrzegana w Wielkiej Brytanii jako kraj rozwijający się.

W następnej kolejności wystąpiła Marta Smolarek, konsultantka BPCC ds. eksportu. W swojej prezentacji omówiła ona oferowane przez BPCC możliwości wsparcia polskich producentów w wejściu na brytyjski rynek. Podkreśliła ponadto, że usługa eksportowa BPCC została wprowadzona w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców doradztwem w zakresie specyfiki rynku brytyjskiego. Marta Smolarek przedstawiła także przebieg kolejnych etapów współpracy pomiędzy BPCC a polskimi producentami.

Po przerwie kawowej, która stała się okazją do wymiany kontaktów biznesowych pomiędzy uczestnikami spotkania, wystąpił John Rendall, dyrektor zarządzający w HSBC Bank Polska S.A. Przedstawił on reprezentowaną przez siebie instytucję, jej historię oraz oferowane przez nią usługi. John Rendall zwrócił uwagę na możliwość szczególnej formy współpracy pomiędzy oddziałami HSBC w różnych krajach w zakresie obsługi klienta banku przymierzającego się do wejścia na inny rynek, na którym obecny jest także HSBC. Jak zauważył John Rendall, świadczenie usług bankowych, dopasowanych do potrzeb klienta obecnego na wielu rynkach, jest możliwe dzięki obecności HSBC w prawie 90 krajach świata.

W tej części spotkania głos zabrał także Jacek Nowak, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Opowiedział on o licznych udanych inwestycjach zagranicznych w KSSE, drugiej największej specjalnej strefie ekonomicznej w Polsce. Jak podkreślił Jacek Nowak, w najbliższych latach KSSE będzie przywiązywała szczególną uwagę do przedsiębiorców z sektora MŚP, aby te firmy także mogły skorzystać z ulg podatkowych oferowanych przez specjalne strefy ekonomiczne. Wiceprezes KSSE przedstawił koncepcję zagospodarowania strefy wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych Górnego Śląska oraz na terenach pogórniczych. W tym zakresie wskazał na możliwość zastosowania rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach.

Kwestie poruszone w trakcie spotkania zostały podsumowane i omówione podczas panelu dyskusyjnego, w którym zasiedli Michael Dembinski, John Rendall oraz Jacek Nowak. Liczne pytania oraz komentarze zostały przedstawione także przez uczestników z sali. Po zakończeniu tej części uczestnicy Forum Gospodarcze kontynuowali wymianę kontaktów biznesowych. Uczestnicy spotkania wyrazili także chęć udziału w spotkaniach BPCC zarówno w Katowicach, jak i Krakowie.