Wydarzenie w przeszłości

Bariery legislacyjne w zakresie obrotu cydrem

W dniu 14 kwietnia 2016r. Izba we współpracy z PwC zorganizowała spotkanie skierowane do krajowych producentów i dystrybutorów cydru, którego tematem były krajowe bariery legislacyjne jakie napotykają producenci i dystrybutorzy cydrów w ich codziennej działalności.

W dniu 14 kwietnia 2016r. Izba we współpracy z PwC zorganizowała spotkanie skierowane do krajowych producentów i dystrybutorów cydru, którego tematem były krajowe bariery legislacyjne jakie napotykają producenci i dystrybutorzy cydrów w ich codziennej działalności. Potrzeba zorganizowania takiego spotkania wyniknęła z faktu, że rynek cydru stale się rozwija i tym samym regulacje tworzone w początkach działalności "cydrowników", nie przystają do aktualnej rzeczywistości gdzie ich zdolności produkcyjne i popyt na ich produkty stale się zwiększają. Dlatego tak silna jest potrzeba zwiększenia konkurencyjności tych podmiotów. Korzystając niejako z trendu, który zapanował w ostatnim czasie, na zmniejszanie obciążeń administracyjnych (przykładowo w zakresie podatku akcyzowego) warto wyartykułować poszczególnym resortom potrzeby legislacyjne branży cydrowniczej.  

Podczas spotkania poruszono m.in. następujące kwestie:

Obniżenie stawki akcyzy na cydr o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 5,0% objętości - powyższe jest podyktowane tym, że w chwili obecnej obniżona stawka akcyzy w wysokości 97 zł od 1 hektolitra wyrobu obejmuje wyłącznie cydry o mocy alkoholu do 5% objętości. Z uwagi na proces produkcyjny cydrów, w trakcie którego mogą powstać „mocniejsze” produkty oraz ze względu na chęć utrzymania konkurencyjności tego napoju pod względem cenowym warto rozważyć obniżenie stawki akcyzy również dla cydru o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 8,5%, na co zezwalają przepisy unijne.     

Wprowadzenie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy dla cydru - obowiązek nanoszenia banderol na cydry stanowi duże obciążenie administracyjne dla producentów i dystrybutorów cydru. Koszty nanoszenia banderol wpływają również na koszty produkcji tego napoju, który staje się mniej konkurencyjny w stosunki do innych napojów o podobnym charakterze.

Możliwość zniesienie zakazu reklamy cydru - warto przemyśleć czy zniesienie zakazu reklamy cydrów, tak jak to miało miejsce przy piwie, rzeczywiście może pomóc rozwojowi rynku tego napoju w Polsce czy wręcz przeciwnie może zaszkodzić z uwagi na potencjalny zalew tanich odpowiedników tego napoju.

Kolejnym krokiem będzie ustalenie wspólnej listy zagadnień, których rozstrzygnięcia oczekują wszyscy uczestnicy spotkania, w celu ich przedstawienia na szerszym forum publicznym tak aby mogły one dotrzeć do decydentów.

Keywords cydr
Policy Groups
2016-04-14, 10:00

Miejsce: Warszawa, Al. Armii Ludowej 14, 9 piętro budynku, sala Training 1
Organizator: British Polish Chamber of Commerce