Wydarzenie w przeszłości

Automatyzacja procesów produkcyjnych – Tychy, 14 listopada 2018

Już po raz trzeci tej jesieni, BPCC zorganizowało spotkanie dla przedsiębiorców by mówić proces automatyzacji zachodzący w zakładach produkcyjnych.

Edycja z dnia 14 listopada odbyła się w Tychach w siedzibie podstrefy KSSE S.A., która skupia firmy z branży motoryzacyjnej. Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości Łukasza Góreckiego, managera z Klastra Automotive KSSE S.A., który pełnił także rolę gospodarza. Krótkiego otwarcia oraz przedstawienia partnerów i prelegentów dokonała Urszula Kwaśniewska, Dyrektor Regionalny BPCC.

Michał Dembinski, Główny Doradca BPCC wprowadził uczestników do zagadnienia przedstawiając główne czynniki z jakimi obecnie boryka się branża produkcyjna, starająca się zrównoważyć nasycony rynek pracy i koszty zatrudnienia z niepewnością inwestowania w sektorze motoryzacyjnym. Pierwszą prezentację, opartą na prawdziwych studiach przypadku z projektów przeprowadzonych w ramach łancuchów dostaw, zaprezentował Mariusz Słowik, Project Manager z Grant Thornton. Mariusz omówił wyzwania jakie pojawiają się w momencie wprowadzenia procesów automatyzacji, zarówno w większej jak i w mniejszej skali. Druga prezentacja, firmy Déhora International, przedstawiona była przez Łukasza Chodkowskiego, dyrektora zarzadzającego polskim oddziałem firmy. Omówione zostały kwestie optymalnego planowania czasu pracy. Zaprezentowane zostało pojęcie “self-rosteringu”, według którego to pracownik jest odpowiedzialny za planowanie swojego grafiku pracy (w ramach dostępnych założeń). Nowo wprowadzone pojęcie opiera się na inteligentnym algorytmie do żonglowania potrzebą równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. System taki wpisuje się w itsniejące procesy planowania czasu pracy optymalizując nakład pracy włożony w osiągnięcie dobrych wyników produkcji. Po prezentacjach był czas na dyskusję o wadach i zaletach wdrażanych automatyzacji.

Dyskusja panelowa w większości skupiona była na omówieniu potrzebnych umięjętności, które wiążą się z obsługą nowych technologii, jak również potrzeby dostosowania kultury organizacyjnej i wprowadzenia nowych rozwiązań. Edukacja i szkolenia młodego pokolenia wkraczającego na rynek pracy to jedno z podstawowych omawianych wyzwań. W jakim stopniu w obliczu rozpoczynającej się ery mechatorniki, Internetu Rzeczy (ioT), big data i przemysłu 4.0, system edukacji w Polsce powinien koncentrować się na kształceniu uniwersyteckim, a w jakim dużą rolę może odegrać przywrócenie znaczenia szkołom zawodowym?  

W spotkaniu udział wziął także Tomasz Polinowski z BSI Group, który działa w zakresie certyfikacji w branży motoryzacyjnej i lotniczej. Tomasz zabrał głos na temat wagi wprowadzania standardów i tego w jaki sposób wprowadzenie nowej normy ISO 9001 może wspierać procesy transormacji w produkcji.

Łukasz Chodkowski zwrócił również uwagę na zmieniające się potrzeby pracowników, którzy przy wyborze miejsca pracy nie kierują się jedynie wysokimi zarobkami, lecz poszukują miejsc, w których panuje dobra atmosfera pracy, zapewniona przez pracodawców, którzy dbają o swój dobry wizerunek na rynku.

Omówione kwestie posłużą organizatorom grup roboczych ds produkcji do zaplanowania kolejnych edycji spotkań lub spotkań o charakterze lobbingowym na centralnym lub regionalnym szczeblu.