Wydarzenie w przeszłości

Akademia BPCC „4 pokolenia obecne na rynku pracy” - w kontekście rozwoju usług BPO / SSC w Krakowie

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa w Krakowie w dniu 12 czerwca zorganizowała Akademię BPCC zatytułowaną „Wielopokoleniowość na rynku pracy” poświęconą zagadnieniom zarządzania kapitałem ludzkim w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Partnerami wydarzenia były firmy Kinnarps oraz SDZLEGAL SCHINDHELM.

Uczestników spotkania powitała Urszula Kwaśniewska, dyrektor regionalny w BPCC przekazując jednocześnie prowadzenie i moderowanie wydarzenia Mecenasowi Wojciechowi Zającowi z Kancelarii SDZLEGAL SCHIDHELM.

Pierwszym prelegentem była Pani Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz z wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Przedstawiła ona charakterystykę czterech różnych pokoleń obecnych na rynku pracy – Baby Boomers, X, Y i Z (C) i omówiła co je wyróżnia i jak wpływa na podejmowanie wyzwań zawodowych. Po krótkiej charakterystyce każdego z nich, Pani Agnieszka podpowiedziała jak skutecznie zachęcić do pracy każde z nich wykorzystując ich zalety i „wady”. Szczególnej uwadze została poddana branża IT, która jest postrzegana jako jedna z najbardziej konkurencyjnych i dynamicznych.

Następnie Pan Szymon Malecki, członek zarządu ASPIRE przedstawił charakterystykę oraz trendy na rynku małopolskim w kontekście rozwoju usług BPO/SSC. Obecni pracownicy sektora BPO/SSC to młodzi, wykształceni ludzie, z bardzo dobrą znajomością kilku języków obcych i nastawieni na ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności.

W dalszej części spotkania wystąpiła Pani Maria Lorenc, HR Development Manager z firmy Kinnarps Polska. Pani Maria scharakteryzowała środowisko pracy activity-based working, którego koncepcja opiera się na stworzeniu różnych środowisk w pomieszczeniach biurowych, różnych przestrzeni gdzie pracujemy w celu zagwarantowania swobody i komfortu. Jednocześnie Pani Maria przekonywała, iż przedstawiony model może być doskonałym rozwiązaniem współczesnych biur.

Przerwa kawowa przed drugą częścią konferencji była znakomitą okazją to wymiany wizytówek oraz żywej dyskusji pomiędzy uczestnikami spotkania a prelegentami.

Drugą cześć konferencji rozpoczęła Pani Magdalena Gurak, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych HR Tauron Obsługa Klienta. Tematem przewodnim Pani Magdaleny było pytanie „Czy starzenie się zespołu musi być problemem?”. Szczególnej obserwacji została poddana grupa pracowników 50+ w dyskusji nt. zarządzania wiekiem oraz nowych standardów pracy.

Kwestie prawne związane z zatrudnianiem osób starszych zostały poruszone przez Pana Wojciecha Zająca z Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM. Pan Wojciech powiedział na co zwrócić szczególną uwagę podczas zatrudniania oraz zwalniania osób starszych. Ważnym wątkiem okazał się również problem starzejącego się społeczeństwa oraz związany z nim okres ochronny pracowników przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Na koniec wystąpiła Pani Milena Inglot, doradza zarządu ds. rozwoju międzynarodowego z firmy Inglot. Pani Milena opowiedziała o tym jak wygląda kwestia wielopokoleniowości w firmie rodzinnej. Czy jest ono wyzwaniem oraz jak wpływa na ich codzienne relacje w domu i w pracy. Pani Milena podzieliła się bardzo osobistym spostrzeżeniem, w jaki sposób pielęgnowanie tradycji przez firmę rodzinną może wpływać na postawy młodego pokolenia wkraczającego na rynek pracy w takiej firmie.

Dalsze dyskusje oraz wymiana poglądów i doświadczeń była możliwa podczas lunchu, na który zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy konferencji.