Aktualności

2020-05-22

Za mało zwolnień podatkowych w tarczach antykryzysowych

Nawiązuje do sesji pt. „Rozwiązania podatkowe z tarczy antykryzysowej” oraz „Pozostałe rozwiązania podatkowe”, które odbyły się 21 maja 2020 r. podczas konferencji online z cyklu „KPMG (e)Forum – Biznes w czasach pandemii”

Więcej...
2020-05-21

Pandemia COVID-19 ma daleko idące konsekwencje dla sprawozdawczości finansowej

Nawiązuje do sesji pt. „Raportowanie finansowe w nowej rzeczywistości gospodarczej”, która odbyła się 21 maja 2020 r. podczas konferencji online z cyklu „KPMG (e)Forum – Biznes w czasach pandemii”

Więcej...
2020-05-21

Istotne ryzyka prawne dla firm w świetle regulacji związanych z pandemią COVID-19

Nawiązuje do sesji pt. „Ryzyka prawne związane z regulacjami dotyczącymi COVID-19 – na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy i członkowie zarządów spółek?”, która odbyła się 21 maja 2020 r. podczas konferencji online z cyklu „KPMG (e)Forum – Biznes w czasach pandemii”

Więcej...
2020-05-21

Powrót do biura. Fakty i mity dotyczące koronawirusa w środowisku pracy.

Stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z Covid-19 skłania wielu pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwoliłyby na bezpieczny powrót pracowników do biura. Wciąż obowiązujące wytyczne dotyczące zachowania dystansu społecznego rodzą jednak liczne pytania dotyczące procedur, jakie należy wprowadzić w środowisku pracy. Firma doradcza Savills postanowiła pomóc najemcom powierzchni biurowych uruchamiając specjalną usługę, a także udostępniając bezpłatnie poradnik Powrót do biura.

Więcej...
2020-05-21

Zatory płatnicze - były, są i będą?

Prawie połowa MŚP oczekuje w najbliższych miesiącach spadku płynności finansowej.

Więcej...
2020-05-20

„Zarządzanie wartością inwestycji budowlanych”.

Głównym przesłaniem tej publikacji jest konkluzja, że zbyt mało czasu poświęca się na przygotowanie inwestycji.

Więcej...
2020-05-19

Wiosek IGCC o dokonanie interpretacji

W imieniu firm stowarzyszonych w izbach zgrupowanych w IGCC (Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych – International Group of Chambers of Commerce) na podstawie art. 154c ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) zwracamy się z wnioskiem o wydanie opinii prawnej dotyczącej odpowiedzi na pytanie (dokonanie interpretacji), czy mając na uwadze zasady wyrażone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z  dnia  23  lipca  2014  r.  w  sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (dalej  jako  „Rozporządzenie  eIDAS”)  polski  zamawiający  publiczny  powinien w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego uznawać każdy kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym z państw członkowskim Unii.

 

Więcej...
2020-05-14

Propozycje programowe BBC Earth czerwiec 2020

Propozycje programowe BBC Earth czerwiec 2020

Więcej...
2020-05-20

Rośnie grono najemców Business Garden Poznań

Vastint Poland podpisał umowy najmu z PKO BP oraz MEET & EAT w Business Garden Poznań. Nowi najemcy wynajęli w sumie ponad 2 450 m2 powierzchni w dwóch budynkach drugiego etapu inwestycji przy ul. Pastelowej. Oprócz biura, Bank PKO BP planuje na terenie kompleksu także otwarcie placówki bankowej, natomiast firma MEET & EAT, należąca do wiodącej w Polsce grupy NUTRI MIND, będzie operatorem nowej restauracji biurowej.

Więcej...
2020-05-20

Wychodząc naprzeciw COVID-19: Bezpieczny powrót do biur i innych obiektów komercyjnych

RICS opublikował przewodnik zawierający wskazówki i porady dotyczące bezpiecznego otwarcia i udostępnienia budynków komercyjnych w ramach powrotu do ‘nowej normalności’ i znoszenia kolejnych ograniczeń gospodarki nałożonych wskutek pandemii COVID-19.  

Więcej...