Zmiany w VAT: NIP nabywcy na paragonie fiskalnym

Zmiany w VAT: NIP nabywcy na paragonie fiskalnym.

Ważną zmianą w ustawie o VAT, o której należy wspomnieć i która prawdopodobnie zostanie wprowadzona w roku 2019 jest nowy przepis związany z umieszczaniem numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym. Według nowych zasad tylko na tej podstawie przedsiębiorca będzie miał możliwość wystawienia faktury VAT.

Podsumowanie

  • Rząd planuje kolejne kroki mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany w ustawie o VAT mają wejść w życie w 2019 roku.

  • Przedsiębiorca będzie miał możliwość wystawienia faktury VAT jedynie na podstawie paragonu fiskalnego, na którym umieszczony będzie numer NIP nabywcy.

Już od jakiegoś czasu kasy fiskalne stają się obowiązkiem dla coraz szerszego grona przedsiębiorców. Grupy transakcji, które obligatoryjnie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej ulegają ciągłym modyfikacjom i stale się rozrastają. Nowe regulacje oraz przepisy konstruowane są w ten sposób, aby finalnie zniknęły wszelkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zmiany te są jednak wprowadzane sukcesywnie.

O tym, kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania zdarzeń przy jej pomocy oraz kto z tych obowiązków jest zwolniony, można przeczytać w §4 Rozporządzenia oraz jego załączeniu.

Wpływy do budżetu motywem zmian

Zmiany dotyczące ustawy o VAT argumentowane są chęcią uszczelnienia systemu podatkowego. Rząd chce ograniczyć w jak największym stopniu wyłudzenia podatku VAT. Drogą do osiągnięcia tego celu może być właśnie m.in. możliwość wystawiania faktur VAT tylko i wyłącznie na podstawie paragonu, który oprócz NIP-u sprzedawcy zawiera również NIP nabywcy.

Ważny fragment

Obowiązek umieszczania NIP-u kupującego na paragonie fiskalnym jest kolejnym, po split payment i jednolitym pliku kontrolnym, sposobem na uszczelnienie budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów szacuje, że wprowadzone zmiany mogą przynieść korzyści finansowe dla państwa w wysokości ponad 14 mln w pierwszym roku i po 34 mln złotych w kolejnych latach ich obowiązywania.

Zmiany projektowane cyklicznie

Należy przypomnieć, że już jakiś czas temu planowano wprowadzenie nowych regulacji związanych z wystawianiem faktur na podstawie paragonu fiskalnego, na którym znajduje się NIP nabywcy. Miały one wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Ponownie pomysł ten pojawił się w projekcie ustawy o zmianie podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług z dnia 6 września 2018 r. Zmiany, o których mowa, znajdą się w art. 106 b ust. 4 i 5.

Trzymamy rękę na pulsie

Na ten moment ustawa jest jeszcze na etapie opiniowania i prace nad nią nie zostały ukończone. Początek 2019 r. miał być terminem, w którym planowana była zmiana ustawy o VAT, jednak już teraz wiemy, że nowe przepisy prawdopodobnie nie wejdą w życie w tym terminie, gdyż ustawa nie została jeszcze zatwierdzona. Aby być na bieżąco z wszystkimi aktualizacjami, polecamy śledzić nasze publikacje.

Keywords Grant Thornton