Zmiany w SSE

Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2019 r. cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).

W myśl nowej ustawy zniesiono ograniczenia geograficzne terenów, na których musiała znajdować się inwestycja, aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Teraz inwestycja może być zlokalizowana w jakimkolwiek miejscu, a zwolnienie z podatku przychodów dla nowej inwestycji przysługuje przy spełnieniu kryteriów ilościowych i jakościowych, z których najważniejsze to:

  • wysokość nakładów inwestycyjnych (w zależności od lokalizacji);

  • stopy bezrobocia (im wyższa stopa bezrobocia w danym powiecie, tym mniejsze wymagania dotyczące minimalnych kosztów nowej inwestycji);

  • wielkości przedsiębiorstwa (większe przywileje dla sektora MŚP).

Zwolnienie dochodów z inwestycji z podatku dochodowego może trwać od 10 lat (minimalny okres, tylko dla Warszawy i okolic) do 15 lat.

Decyzja o zwolnieniu wydawana jest w postępowaniu administracyjnym, na podstawie wniosku o udzielenie decyzji wraz z załącznikami oraz biznesplanem. Zrezygnowano ze skomplikowanych przetargów czy rokowań.

W naszej ocenie nowe przepisy są bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Jeżeli spółka planuje w najbliższym czasie inwestycje, warto sprawdzić, czy spełnia kryteria jakościowe i ilościowe i wystąpić z wnioskiem o przyznanie zwolnienia z podatku. Z informacji otrzymanych przez nas od regionalnych biur obsługujących SSE, do tej pory zainteresowanie pomocą nie jest znaczące, przez co biura aktywnie szukają inwestorów i są bardzo chętne do pozytywnego oceniania wniosków.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem prosimy o informację. Dokonamy szczegółowej oceny planowanej inwestycji i, jak również wesprzemy w całym procesie przygotowania dokumentacji i złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Keywords Accreo