„Zarządzanie wartością inwestycji budowlanych”.

Głównym przesłaniem tej publikacji jest konkluzja, że zbyt mało czasu poświęca się na przygotowanie inwestycji.

Dzięki wdrożeniu metody zarządzania wartością można z większym prawdopodobieństwem spodziewać się, że inwestor zbuduje obiekt, który spełnia jego oczekiwania. Zastosowanie elementów zarządzania projektami pozwala na usprawnienie działań w ramach planowania i realizacji inwestycji, a także daje możliwość racjonalnej reakcji w momencie wystąpienia zmian w trakcie realizacji projektu.

Publikacja może się okazać przydatnym opracowaniem dla praktyków zajmujących się obsługą prywatnych i publicznych inwestycji budowlanych: inwestorów, generalnych wykonawców, osób zajmujących się zarządzaniem projektem inwestycyjnym (planistów, finansistów), członków środowisk zawodowych, federacji i stowarzyszeń. Dodatkową grupę odbiorców mogą stanowić słuchacze studiów podyplomowych związanych z budownictwem, zarządzaniem inwestycjami, zarządzaniem projektami, zarządzaniem nieruchomościami oraz BIM podczas realizacji procesów kształcenia w uczelniach publicznych i prywatnych.
http://www.europtima-cee.com/index.php/z-duma-prezentujemy-publikacje-malgorzaty-waszkiewicz-oraz-bartosza-zamary-wieloletniego-pracownika-europtimy-zarzadzanie-wartoscia-inwestycji-budowlanych/