Witold Sławiński szefem praktyki technologii i inżynierii przemysłowej w Wierzbowski Eversheds Sutherland

Witold Sławiński szefem praktyki technologii i inżynierii przemysłowej w Wierzbowski Eversheds Sutherland.

W styczniu 2019 roku Witold Sławiński awansował na szefa praktyki technologii i inżynierii przemysłowej. Jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych i kontraktów dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej. Praktyka pod jego kierownictwem będzie skupiać się na doradztwie przy realizacji dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz projektów związanych z zastosowaniem nowych technologii w przemyśle, budownictwie i energetyce.

Witold Sławiński od kilkunastu lat doradza producentom, dostawcom i wykonawcom z wielu sektorów gospodarki, wspierając ich w strategicznych projektach, doradzając w negocjacjach biznesowych, zawieraniu umów handlowych oraz rozwiązywaniu spraw spornych. Wyróżnia go szczególne doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektora automatyki przemysłowej, chłodniczego, ciepłownictwa, energetyki, ochrony środowiska oraz nowych technologii.

Ma wieloletnią praktykę w doradztwie przy projektach dotyczących zamówień publicznych związanych z budową infrastruktury drogowej i stadionów oraz w postępowaniach przed KIO. Obsługiwał m.in. postępowania o udzielenie zamówienia na wybór doradców technicznych i ekonomicznych przy projektach autostradowych w Polsce. Doradzał w zakresie projektowania i dostosowania odcinków autostrad A2 i A4 do standardów autostrady płatnej. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ASEMEA – Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Jest absolwentem prawa na UMCS w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego w Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.

Witold Sławiński z kancelarią związany był już w latach 2007-2013. W 2018 jako Counsel ponownie dołączył do zespołu.

Jak podkreśla Krzysztof Wierzbowski, Senior Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland, wyodrębnienie praktyki technologii i inżynierii przemysłowej, jakie miało miejsce w minionym roku, było naturalną konsekwencją rozwoju usług, jakie kancelaria świadczy od lat, zapewniając kompleksowe doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, pracując przy złożonych przedsięwzięciach inwestycyjnych, projektach budowlanych i inżynieryjnych związanych z rozwojem infrastruktury i szeroko rozumianą transformacją cyfrową. – Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie Witolda Sławińskiego pozwolą nam z sukcesem rozwijać praktykę i kompleksowo wspierać naszych klientów w obliczu wyzwań związanych z wdrożeniem idei Przemysłu 4.0.  – dodaje Krzysztof Wierzbowski.  

Keywords Wierzbowski Eversheds Sutherland