Wierzbowski Eversheds Sutherland ponownie doradcą GDDKiA

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland wygrała przetarg na obsługę prawną projektów drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Za doradztwo GDDKiA odpowiedzialny będzie zespół nieruchomości i projektów infrastrukturalnych, w tym m.in. Krzysztof Wierzbowski (szef zespołu) oraz Anna Ochocka.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym dla projektów drogowych realizowanych na:
przebiegającym przez Polskę korytarzu autostrady A2 pozostałych drogach krajowych wskazanych przez GDDKiA w toku realizacji umowy, w szczególności przewidzianych do realizacji w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dodatkowo w ramach zamówienia kancelaria świadczyć będzie usługi prawne związane z dzierżawą przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad miejsc obsługi podróżnych.

W ostatniej dekadzie kancelaria wspierała GDDKiA przy licznych projektach drogowych, z których najważniejsze to:

  • doradztwo w negocjacjach umów dotyczących budowy, finansowania i funkcjonowania Autostrady A2

  • doradztwo w negocjacjach umowy na budowę Autostrady A1

  • doradztwo przy wyborze wykonawcy oraz negocjacjach umowy na wdrożenie Krajowego Systemu Poboru Opłat (ViaTOLL)

  • szereg spraw spornych o znacznej wartości

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych, jak chociażby te związane z organizacją EURO 2012. Zespół ma na swoim koncie również doradztwo dla wielu polskich miast przy znaczących lokalnych inwestycjach, jak np. Nowe Centrum Łodzi czy rozbudowa warszawskiego metra.

Keywords Wierzbowski Eversheds