Trzy noworoczne awanse w kancelarii Wierzbowski Eversheds

Do grona partnerów kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączył Łukasz Jankowski. Na stanowiska Senior Associate awansowały Małgorzata Bakuła i Magdalena Chrzan. 

 
Łukasz Jankowski jest radcą prawnym, kieruje zespołem prawa energetycznego. Z kancelarią związany jest od 2013 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora energii elektrycznej i gazu. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds pracował m.in. jako menedżer obsługi prawnej w RWE Polska oraz w wiodących polskich kancelariach prawnych. Realizował projekty na rzecz spółek obrotu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych. Doradzał w procesach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sieciowej. Tworzył i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowe oraz umowy przyłączeniowe i umowy EFET. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorstwa z branży energetycznej w różnego rodzaju sporach administracyjnych przed Prezesem URE oraz w postępowaniach przed SOKiK, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Małgorzata Bakuła jest radcą prawnym w zespole bankowości i finansów. Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie rynków kapitałowych. W kancelarii pracuje od ponad 8 lat. Przez ten czas uczestniczyła w największych sprawach prowadzonych przez zespół bankowości i finansów, w tym takich, które wymagały koordynacji prac prawników w wielu jurysdykcjach. Wspiera instytucje finansowe, w tym fundusze inwestycyjne i banki. Doradza w zakresie ofert publicznych, obowiązków informacyjnych i wezwań. Pracuje przy fuzjach i przejęciach. Doradzała przy licznych emisjach obligacji. Zajmuje się także doradztwem w zakresie cash management. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole  Głównej Handlowej.

Magdalena Chrzan jest radcą prawnym w zespole bankowości i finansów. Z kancelarią Wierzbowski Eversheds związana jest od ponad 10 lat. Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie usług płatniczych. Posiada doświadczenie w zakresie przekształcania spółek z branży usług płatniczych, zabezpieczeń kredytów inwestycyjnych i sekurytyzacji – prowadziła wiele złożonych, w tym  transgranicznych transakcji tego rodzaju. Regularnie doradza instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki elektronicznych instrumentów płatniczych i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu w Regensburgu (LL.M.)

Chciałbym pogratulować każdemu z awansowanych i podziękować za wkład tak w rozwój praktyk, jak i całej kancelarii. Mecenas Łukasz Jankowski przez ostatnie trzy lata zbudował silną i rozpoznawalną praktykę prawa energetycznego. Ogromną pracą i wytrwałością, jaką zarażał swój zespół, spowodował, że dziś portfolio naszych klientów tworzą czołowe polskie i międzynarodowe podmioty z sektora energetycznego. Jest doskonałym przykładem lidera i niezmiernie cieszę, że mamy go w zespole – komentuje Krzysztof Wierzbowski, partner zarządzający kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Promocja mecenas Magdaleny Chrzan i mecenas Małgorzaty Bakuły na stanowiska Senior Associate jest dowodem uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć, które przez lata przyczyniały się do umacniania pozycji praktyki bankowości i finansów. To również uznanie dla ich dojrzałości, samodzielności i łatwości budowania relacji z klientami. Obie panie, oprócz tego, że są świetnymi prawniczkami, wykazują się też doskonałą umiejętnością pracy zespołowej, czemu wielokrotnie dawały wyraz przy prowadzeniu złożonych projektów o zasięgu międzynarodowym – dodaje Krzysztof Wierzbowski.

Keywords Wierzbowski Eversheds