Terroryzm i aktywizm polityczny stwarzają nowe zagrożenia dla biznesu w Europie

Europa stoi w obliczu coraz bardziej złożonego problemu bezpieczeństwa, ponieważ islamistyczny i skrajnie prawicowy terroryzm generuje nowe luki w zabezpieczeniach dla firm i społeczności – wynika z nowych badań przeprowadzonych przez Aon, wiodącej globalnej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie ryzyka, emerytury i zdrowia.

Mapy Ryzyk Aon 2019, opracowane we współpracy z Continuum Economics oraz The Risk Advisory Group, badają ryzyko polityczne, terroryzm i przemoc polityczną na całym świecie. W tym roku obraz jest jeszcze bardziej skomplikowany w związku z odrodzeniem się populistycznej polityki, która sprzyjała podziałom i mogła w niektórych przypadkach napędzać skrajne ideologie, a jednocześnie kwestionować europejski porządek oparty na regułach.

Kwestie te stwarzają nowe ryzyka dla biznesu – od bezpieczeństwa pracowników i mienia w obliczu wzrastającego zagrożenia terrorystycznego po wpływ populistycznej polityki rządu na łańcuch dostaw oraz inwestycje. Istnieje spektrum rozwiązań związanych z zarządzaniem ryzykiem, które mogą zostać wykorzystane przez firmy jako odpowiedź na te wymagające okoliczności.

Scott Bolton, Director, Crisis Management w Aon, mówi: „Ochrona ubezpieczeniowa to sposób zabezpieczenia biznesu zarówno przed zagrożeniem, jak i skutkami terroryzmu, ale dotyczy także bardziej zróżnicowanych kwestii, takich jak odmowa dostępu jako część operacji dotyczących bezpieczeństwa, utrata atrakcyjności po ataku terrorystycznym lub wpływ aktów przemocy, których motywy nie są natychmiast rozpoznawalne; ochrona rozszerzona o „umyślne” przyczyny strat”.

Sarah Taylor, Head of Political Risk and Structured Credit w Aon, dodaje: „Firmy działające na obszarach o podwyższonym ryzyku politycznym powinny rozważyć ubezpieczenie, które chroni przed decyzjami rządu mogącymi prowadzić do anulowania umowy, przed środkami wprowadzanymi w celu stworzenia barier w handlu i przed działaniami, które ograniczają operacje biznesowe i/lub inwestycje”.

Henry Wilkinson, Head of Intelligence & Analysis w The Risk Advisory Group, mówi: „Reakcyjny populizm w głównym nurcie politycznym w kilku krajach dał grupom z ekstremistycznego marginesu okazję do mobilizacji w postaci gwałtownych protestów i zastraszania w związku z tematami politycznymi dzielącymi opinię publiczną. Skrajnie prawicowy terroryzm pozostaje w dużej mierze zdezorganizowanym – ale wciąż rosnącym zagrożeniem. Przedsiębiorstwa w Europie nie mogą zachować beztroskiej postawy wobec ryzyka przemocy na obszarze tradycyjnie stabilnych rynków. Kompleksowa możliwość monitorowania, oceny i zarządzania zagrożeniami związanymi z przemocą jest równie istotna jak strategia transferu tych ryzyk”.

Mapy Ryzyk Aon – wnioski:

Terroryzm

  • Terroryści coraz częściej atakują przestrzeń publiczną i zgromadzenia ludzi, narażając firmy na potencjalnie znaczące zagrożenia.

  • Niemcy doświadczyły wzrostu w obszarze skrajnie prawicowych ataków i spisków – z 23 incydentami w latach 2016-2018, co stanowi podwojenie poprzednich wyników – ale oczywiste jest, że terroryzm i aktywizm skrajnie prawicowy narasta w całej Europie.

  • Powrót bojowników Państwa Islamskiego stanowi poważne wyzwanie dla służb bezpieczeństwa, przedsiębiorstw i społeczności w całej Europie.

  • Liczba ataków Państwa Islamskiego w Europie i Ameryce Północnej spadła o połowę między 2017 a 2018 rokiem, ale nie oznacza to tendencji zniżkowej na całym świecie, a raczej skupienie wysiłków grupy na innych obszarach.

  • 16 procent ataków terrorystycznych w 2018 roku było wymierzone w lub bezpośrednio wpłynęło na działalność biznesową.

Populizm

  • Populizm nie jest już problemem ubocznym w Europie. Obecnie w rządach 11 europejskich krajów znajdują się partie populistyczne, natomiast w 33 krajach Europy partie populistyczne mogą liczyć na średnio 22% głosów poparcia.

  • Tam, gdzie populistyczna polityka prowadzi do zwiększenia barier w handlu, zwiększa to szanse na politycznie umotywowane ruchy, aby zniweczyć ustalone umowy, zmuszając jednocześnie przedsiębiorstwa do przemyślenia ich międzynarodowych łańcuchów dostaw w miarę wzrostu taryf i barier handlowych.  

  • Antyimigranckie hasła są jednym z głównych założeń wielu ruchów populistycznych. Prawdopodobnie ta kwestia będzie w dalszym ciągu napędzała skrajnie prawicowy terroryzmu i napięcia społeczne.

  • Istnieje również ryzyko dla europejskich firm działających na całym świecie, ponieważ regiony takie jak Afryka Subsaharyjska i Ameryka Łacińska są szczególnie narażone na interwencje rządowe, które mogą wpłynąć na zdolność przedsiębiorstw do inwestowania i prowadzenia handlu na arenie międzynarodowej.

Mapy Ryzyk Aon, opracowane we współpracy z Continuum Economics i The Risk Advisory Group, mają na celu pomóc firmom lepiej zrozumieć zmieniające się zagrożenia wynikające z ryzyka politycznego, terroryzmu i przemocy politycznej. W dzisiejszym złożonym środowisku geopolitycznym i gospodarczym mapy umożliwiają klientom identyfikację i monitorowanie różnych źródeł i wymiarów ryzyka, pomagając przedsiębiorstwom w planowaniu oraz ochronie aktywów, umów i pożyczek, które mogą zostać objęte negatywnymi skutkami.

Więcej szczegółów oraz dostęp do interaktywnych map i pełnego raportu można znaleźć na stronie poświęconej Mapom Ryzyk.

Keywords Aon