Spotkanie Ministra Finansów Pawła Szałamachy z największymi bilateralnymi izbami gospodarczymi działającymi w Polsce.

W dniu 24 lutego br. Minister Finansów Paweł Szałamacha spotkał się z przedstawicielami trzynastu bilateralnych izb gospodarczych – Amerykańskiej, Brytyjskiej, Belgijskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Kanadyjskiej, Niderlandzkiej, Niemieckiej, Portugalskiej, Włoskiej, Szwajcarskiej oraz Skandynawskiej, które reprezentują największych inwestorów zagranicznych działających na polskim rynku.

Obecne na spotkaniu izby zrzeszają razem ponad 3500 firm, które tworzą około 1,5 mln miejsc pracy w Polsce.

Spotkaniu z Ministrem Finansów przewodniczyła Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza.

Zebranie było okazją do poznania planów i priorytetów Ministerstwa w obszarze finansów i polityki fiskalnej, a także do bliższego zaprezentowania działalności izb bilateralnych oraz inwestorów zrzeszonych w tych organizacjach.

Minister Finansów przedstawiając priorytety Ministerstwa, w tym planowane zmiany dotyczące podatków – bankowego oraz od sprzedaży detalicznej, podkreślał jednocześnie, że ważniejsze z punktu widzenia Ministerstwa jest zwiększenie efektywności istniejących już narzędzi fiskalnych oraz funkcjonowania dedykowanych tym celom urzędów, niż wprowadzania zmian w istniejącym prawie i systemach.

Minister odpowiadał także na liczne, nurtujące inwestorów, pytania dotyczące m.in. nowo wprowadzanych podatków oraz innych kwestii ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Uczestnicy spotkania wyrazili otwartość na dialog i chęć współpracy.

Keywords minister finansów, Paweł Szałamacha, izby gospodarcze