„Siła Polskiego Żubra”. Kierunki Strategiczne Banku Pekao S.A. na lata 2018-2020

W sytuacji stabilizacji globalnych trendów wzrostowych i rekordowo dobrych wyników i perspektyw polskiej gospodarki, Bank Pekao obiera strategię inteligentnego wzrostu, która uczyni bank liderem rentowności i efektywności w Polsce.

Celem Banku Pekao jest osiągnięcie rentowności liczonej wskaźnikiem Return on Equity na poziomie 14% – jednym z najwyższych w polskim sektorze bankowym. Bank zamierza wygenerować ponad 3 mld złotych zysku netto w roku 2020 i obniżyć współczynnik Koszty/Dochody (C/I) do poziomu poniżej 40%. Obecna pozycja kapitałowa pozwala na zakładany dynamiczny wzrost skali biznesu przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników wypłacalności oraz jednocześnie wypłatę 100% z zysku netto za lata 2017 i 2018.

Banki muszą nieustannie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań klientów, otoczenia konkurencyjnego, regulacyjnego i gospodarczego oraz szans i wyzwań związanych z nowymi technologiami.

Bank Pekao jest gotowy nie tylko stawić czoła nadchodzącym zmianom, ale i wyjść im naprzeciw. Bank wchodzi w nową perspektywę strategiczną z bardzo silną pozycją, zarówno biznesową, jak i finansową. Bank Pekao jest liderem bankowości detalicznej i czempionem bankowości korporacyjnej. Doskonałe zarządzanie ryzykiem, najwyższa w Polsce nadwyżka kapitałowa, dobra pozycja płynnościowa oraz zdrowy bilans stanowią unikalną kombinację czynników dającą Bankowi Pekao najsilniejszą platformę do wejścia na ścieżkę wzrostu. Sukces nowej aplikacji mobilnej – PeoPay, pierwszej w Polsce aplikacji z autoryzacją biometryczną przelewów – potwierdza zdolność banku do innowacji.

Bank Pekao zyskał też silnych partnerów do rozwoju w postaci nowych akcjonariuszy – PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju.

„Chcemy być bankiem budującym wartość dla akcjonariuszy poprzez inteligentny wzrost w najbardziej rentownych segmentach, przy zachowaniu dyscypliny w zarządzaniu ryzykiem. Pozostajemy bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty klientów – ale chcemy to robić w sposób jeszcze bardziej zintegrowany i jeszcze lepiej wykorzystywać synergie wynikające z tego charakteru. Pragniemy budować wartość dla klienta poprzez relacyjność i jakość – być zawsze blisko klienta i jego potrzeb. Jednocześnie będziemy bankiem efektywnym i nowoczesnym – zarówno z punktu widzenia klientów, jak i pracowników.” – mówi Michał Krupiński, Prezes Zarządu Pekao S.A.

Ta wizja banku przekłada się na jasno określone priorytety biznesowe.

Pekao będzie liderem inteligentnego wzrostu

Celem Banku Pekao jest dochodowy wzrost. Bank zamierza jeszcze mocniej skoncentrować się na rentowności relacji, szczególnie w segmencie dużych firm, gdzie pozycja rynkowa Pekao jest już bardzo silna. Dzięki cross-sell Bank Pekao planuje w segmencie bankowości korporacyjnej wzrost dochodu na kliencie o 30%-40%, natomiast w segmencie MŚP planowany jest wzrost o 35%.  

Silny wzrost wolumenów kredytowych i akwizycji nowych klientów przewidywany jest w dochodowych segmentach / produktach, w których dodatkowo Pekao nie ma w pełni wykorzystanego potencjału (np. pożyczka gotówkowa, segment mikroprzedsiębiorstw i MŚP). W segmencie Mikro ambicją Banku Pekao jest 3-krotnie szybszy przyrost klientów, a w segmencie MŚP dwukrotnie szybszy.

Bank Pekao stawia sobie cele ambitne, ale realistyczne – co pokazują wyniki za ostatnie miesiące.

W segmencie klientów indywidualnych Bank Pekao zamierza 2-krotnie zwiększyć tempo przyrostu liczby rachunków dzięki nowej ofercie oraz wyróżniającej się jakości i wygodzie w codziennym bankowaniu. Bank pragnie w pełni wykorzystać potencjał bazy klientów dzięki zaawansowanej analityce CRM oraz segmentacji behawioralnej z wykorzystaniem Big Data. Dzięki lepszej znajomości potrzeb klientów Bank Pekao chce zwiększyć penetrację PEX o 50% a penetrację bankassurance o 100%. W dalszym ciągu rozwijane będą funkcjonalności kanałów zdalnych, ale sieć oddziałów pozostanie ważnym kanałem sprzedaży i doradztwa.

Bank zamierza dynamicznie zwiększać swój udział w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP dzięki dostępności, atrakcyjnej ofercie oraz efektywnym i szybkim procesom. Usprawnione zostaną procesy kredytowe, co znacznie skróci czas oczekiwania na decyzję. Wzbogacona zostanie oferta dostępna w platformach e-bankingowych oraz udostępniony zostanie szereg usług dodatkowych.

Bank Pekao będzie także umacniać pozycję lidera w bankowości korporacyjnej poprzez rozwój relacji ze swoimi klientami i unikalny know-how. Bank chce m.in. dostarczyć polskim firmom złożone produkty bankowości inwestycyjnej, do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla największych korporacji, oraz wspierać polskie firmy w rozwoju ich biznesu międzynarodowego.

Bank zamierza jeszcze lepiej wykorzystać synergie, jakie wynikają z dużej skali działania we wszystkich segmentach klientów oraz szanse, jakie daje współpraca z PZU i PFR.

Bank Pekao będzie ekspertem efektywności i jakości

Bank zamierza skupić się na trzech obszarach efektywności i jakości – komercyjnej, kosztowej i obsługi.

Bank Pekao chce zwiększać efektywność komercyjną sieci sprzedaży, by w pełni wykorzystać potencjał sieci blisko 900 oddziałów – jednej z największych na rynku – oraz wieloletnich relacji z klientami pielęgnowanych przez pracowników banku. W tym celu planowana jest optymalizacja procesów sprzedażowych, by pracownicy mogli skupić się na tworzeniu wartości dla klientów i Banku Pekao.

Celem Banku Pekao jest także zwiększenie efektywności kosztowej dzięki centralizacji, uproszczeniu procesów i wykorzystaniu nowych technologii (digitalizacja, Robotic Process Automation).

Bank zapewni swoim klientom wyróżniającą się jakość obsługi, skupiając się w pierwszej kolejności na tych procesach i produktach, które są kluczowe z punktu widzenia satysfakcji klienta i realizacji strategii

Bank Pekao pozostanie ekspertem zintegrowanego zarządzania ryzykiem

Bank Pekao zamierza rosnąć dynamicznie, ale też bezpiecznie – dla spełnienia obu tych warunków kluczowym czynnikiem jest dalsze efektywne zarządzanie ryzykiem.
Bank skupi się na rozwoju obszaru Modelowania i Zarządzania Ryzykiem, co pozwoli na zmniejszenie pracochłonności procesów operacyjnych oraz optymalną ocenę profilu ryzyka klienta. Bank Pekao stawia także na efektywne procesy kredytowe – pozwoli to efektywnie pozyskiwać biznes i zapewni wysoką satysfakcję klientów.

W perspektywie roku 2020 Bank Pekao chce także wdrożyć metodę ratingów wewnętrznych, co umożliwi optymalizację kapitałochłonności oraz pozytywnie wpłynie na możliwości dalszego wzrostu i rentowność kapitału w dłuższej perspektywie czasowej.

Bank Pekao będzie pracodawcą dla najlepszych

Przy najlepszej ofercie, najsprawniejszych procesach i największej bazie klientów, bank jest niczym bez ludzi, którzy go tworzą. Obszar zasobów ludzkich będzie kluczowy dla powodzenia strategii – dlatego Bank Pekao stawia na kompetencje i efektywność współpracy.

By móc pozyskiwać najbardziej kompetentnych pracowników, Bank Pekao chce stać się pracodawcą pierwszego wyboru, oferując pracownikom unikalne doświadczenia – ambitne wyzwania, innowacyjne projekty. Pekao zamierza również mocniej zaangażować się w inicjatywy skupiające osoby / podmioty z obszarów kluczowych dla rozwoju Pekao (innowacje, technologia).

Bank Pekao pragnie w dalszym ciągu atrakcyjnie wynagradzać swoich pracowników, mocno wiążąc wynagrodzenia z osiąganymi efektami.

„Bank Pekao ma jasno określone cele i priorytety oraz jasne plany jak je zrealizować. Pierwsze efekty podejmowanych działań potwierdzają słuszność obranych kierunków, a doświadczona kadra zarządcza i pracownicy są gwarantem skutecznego wdrożenia strategii.” – dodaje Michał Krupiński, Prezes Zarządu Pekao S.A.

Keywords Bank Pekao