Rośnie liczba M&A w Polsce

Rośnie wartość fuzji i przejęć w Polsce, podczas gdy w Europie Środkowo – Wschodniej maleje. Fundusze private equity coraz bardziej aktywne w naszym regionie.

Premiera raportu „Emerging Europe M&A Report 2015/2016 opublikowanego przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS

Polska, Węgry, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina to jedyne rynki w Europie Środkowo – Wschodniej, na których wciąż obserwujemy wzrost zarówno liczby, jak i wartości transakcji w 2015 r. Europa Środkowo – Wschodniej przestała być postrzegana przez inwestorów jako region o jednakowej atrakcyjności inwestycyjnej, gdyż profil ryzyka w poszczególnych krajach uległ zasadniczym zmianom - wynika z raportu „Emerging Europe M&A Report 2015/2016” przygotowanego przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS.   Rynek fuzji i przejęć w naszym regionie osiągnął wartość 53,5 mld euro, na które złożyło się prawie 2138 fuzji i przejęć ogłoszonych w 2015 r. O ile na świecie ostatnie dwanaście miesięcy przyniosło najwyższe poziomy aktywności transakcyjnej od 2007 r., o tyle Europa Środkowo – Wschodnia zakończyła ostatni rok z 3% spadkiem liczby i 15% wartości  M&A (z 63 mld EUR do 53,5 mld.)  

Raport „Emerging Europe M&A Report 2015/2016” - opublikowany przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS - wskazuje trendy w zakresie fuzji i przejęć w 2016 r. w 15 krajach naszego regionu oraz analizuje transakcje o wartości powyżej 1 mln USD ogłoszone w 2015 r. na 22 rynkach Europy Środkowo –Wschodniej.

„Zmiany polityczne mogą mieć bezpośredni – często natychmiastowy – wpływ na poziom i stabilność inwestycji prowadzonych zarówno przez fundusze private equity, jak i inwestorów strategicznych na poszczególnych rynkach. Jednak konsekwencje tych zmian mogą nie być odczuwalne dla regionu jako całości, gdyż inwestorzy mogą przekierować kapitał na inne rynki w Europie Środkowo -Wschodniej” – wyjaśnia Helen Rodwell, partner w praskim biurze kancelarii CMS.

„2016 ma szansę być rokiem wytchnienia dla Europy Środkowo – Wschodniej. Ryzyka polityczne wciąż pozostaną, niemniej będą one ograniczone lub odpowiednio zdyskontowane. Fundusze private equity mogą liczyć na wysokie zyski w tej części Europy i wciąż zwiększać aktywność w regionie” – dodaje Stefan Stoyanov, Global head of M&A database z EMIS.

Fuzje i przejęcia w Polsce

Polska uplasowała się na drugiej pozycji w całym regionie pod względem liczby transakcji (po Rosji) oraz zajęła trzecie miejsce (po Rosji i Turcji) pod względem wartości ogłoszonych w 2015 r. fuzji i przejęć. Z pierwszej trójki w regionie, tylko na polskim rynku odnotowano wzrost zarówno liczby (z 285 do 346) jak i wartości transakcji (z 4,5 do 6,3 mld EUR) – odpowiednio 21% i prawie 40% w porównaniu do roku 2014 r.

„W ostatnim roku naprawdę wysoki poziom aktywności obserwowaliśmy w środkowym segmencie rynku, czyli obejmującym transakcje o wartości od 20 mln do 75 mln euro. W tym przypadku M&A najczęściej były podyktowane zmianą pokoleniową i decyzjami nowych właścicieli, którzy odziedziczyli przedsiębiorstwa i postanowili odzyskać środki finansowe. Tendencja ta może utrzymać się w 2016 roku, a kwestie związane ze zmianą pokoleniową wśród właścicieli średnich polskich przedsiębiorstw mają szansę znacząco zwiększyć aktywność w zakresie M&A. Tym bardziej, że większość transakcji w tym segmencie rynku dotyczy sektorów nieregulowanych, które są w mniejszym stopniu zależne od zmian regulacyjnych i podatkowych.“ – podkreśla Dariusz Greszta, partner współzarządzający Departamentem Transakcji i Prawa Spółek w kancelarii CMS.

Najbardziej aktywnymi kupującymi były fundusze PE obecne w Polsce właśnie w środkowym segmencie rynku, a najbardziej znaczącą transakcją tego typu była sprzedaż Home.pl przez V4C na rzecz United Internet.

„Impulsem do zwiększenia w aktywności w M&A w Polsce mogą być rozczarowujące wyniki spółek notowanych na GPW.  Niepewność w sferze politycznej i regulacyjnej sprawiła, że wskaźniki spółek giełdowych spadły do rekordowo niskich poziomów. Choć dotyczy to głównie sektorów regulowanych (np. bankowości, ubezpieczeń i energii) lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, to wraz ze spadkiem indeksów większości polskich przedsiębiorstw typu blue chips, zmniejszyła się również wartość spółek zaliczanych do średniego segmentu rynku. A to stwarza możliwość nabycia ich za rozsądną cenę “ – podkreśla Dariusz Greszta.
 
Ponad 20% z transakcji zawieranych na naszym rynku miało miejsce w sektorze produkcyjnym, ponad 18% w nieruchomościowym. Wiele zmian własnościowych dokonało się także w ostatnim roku w branży telekomunikacyjnej i IT (prawie 16%) i usługowej (ponad 10% ogłoszonych fuzji i przejęć).

W 2015 r. byliśmy także świadkami takich transakcji jak przejęcie przeprowadzone przez spółkę Amica w Wielkiej Brytanii oraz Wielton we Francji. Transakcje te dowodzą, że wiodące polskie spółki z sukcesem i coraz częściej podejmują ekspansję zagraniczną, w szczególności w krajach UE.

Najbardziej aktywni gracze

Według raportu „Emerging Europe M&A Report 2015/2016”, fundusze private equity odpowiadają już za 288 transakcje w regionie (o wartości 10,9 mld euro), co oznacza 16% wzrost liczby M&A w porównaniu z rokiem 2014. Ponad połowa z fuzji i przejęć ogłoszonych w 2015 r. to dla wielu funduszy pierwsze inwestycje w tej części Europy.

„Fundusze private equity tradycyjnie cechują się wyższym apetytem na ryzyko niż gracze korporacyjni. Należy się spodziewać, że to właśnie fundusze będą w dużej mierze kształtować sytuację na rynku fuzji i przejęć w naszym regionie w nadchodzących miesiącach” – podkreśla Radivoje Petrikić, partner z wiedeńskiego biura kancelarii CMS.

W ostatnich 12 miesiącach inwestorzy amerykańscy zwiększyli aktywność w regionie Europy Środkowo Wschodniej, co znalazło wyraz w 61% i 9% wzroście odpowiednio wartości i liczby transakcji z udziałem amerykańskiego kapitału (127 M&A o wartości prawie 4 mld EUR). Europa Środkowo – Wschodnia odnotowała także wzmożone zainteresowanie niemieckich inwestorów (odpowiednio 22% wzrost liczby transakcji do 88 i 16% wzrost wartości do 3,2 mld EUR). Region skutecznie przyciągał także kapitał brytyjski – w tym przypadku obserwowaliśmy 23% wzrost wartości transakcji zamykanych przez inwestorów z Wielkiej Brytanii (2,5 mld EUR).

Najbardziej aktywne sektory pod kątem M&A w regionie

Najwięcej transakcji w ostatnich dwunastu miesiącach miało miejsce w sektorze produkcyjnym (343), telekomunikacyjnym i IT (298), nieruchomościowym (263) oraz finansowo – ubezpieczeniowym (245). Pod względem wartości numerem jeden okazał się ponownie sektor produkcyjny z 8,9 mld EUR, nieruchomościowy z 8,2 mld EUR, finansowo – ubezpieczeniowy z transakcjami na poziomie 7,6 mld EUR oraz IT/telekomunikacyjny (5,7 mld EUR) .

Raport

Informacje o raporcie:
Raport „Emerging Europe M&A Report 2015/2016” obejmuje 15 rynków Europy Środkowo –Wschodniej i Południowo – Wschodniej: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Węgry, Czarnogórę, Polskę, Rumunię, Rosję, Serbię, Słowację, Słowenię, Turcję i Ukrainę, podczas gdy dane zbiorcze dotyczące CEE obejmują dodatkowo Białoruś, Estonię, Kosowo, Łotwę, Litwę, Macedonię i Mołdawię. Zestawienie uwzględnia transakcje o wartości powyżej miliona USD ogłoszone w 2015 r. Raport będzie dostępny od 19 tycznia br. pod adresem www.cmslegal.com

Dodatkowe informacje o CMS:
CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurze CMS w Warszawie pracuje 140 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. Więcej informacji: http://www.cms-cmck.com/Poland

Keywords CMS, EMIS, M&A, fuzje, przejęcia