Rekordowa aktywność funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej w 2019 r. Rynki CEE wciąż skutecznie przyciągają inwestorów zagranicznych, którzy odpowiadają już za ponad połowę przejęć w regionie

Polski rynek M&A z prawie dwukrotnym wzrostem wartości w 2019 r. pomimo mniejszej aktywności transakcyjnej

Rośnie zainteresowanie przejęciami w Europie Środkowo-Wschodniej ze strony funduszy private equity, które z prawie 320 transakcjami ogłoszonymi w 2019 r. wykazały się rekordową aktywnością w naszym regionie. Wzrosło także zainteresowanie inwestorów zagranicznych - przejęcia transgraniczne stanowią już prawie 60% M&A ogłoszonych w 2019 r. w Europie Środkowo-Wschodniej - wynika z raportu „Emerging Europe M&A 2019/2020” opublikowanego przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS.

Jak wynika z danych zawartych w raporcie, w ubiegłym roku w regionie Europy Środkowo - Wschodniej ogłoszono łącznie 1,958 transakcji fuzji i przejęć, co oznacza spadek o 6,5% w porównaniu z rokiem 2018. Łączna wartość M&A w naszym regionie wyniosła w ubiegłym roku 72,34 mld euro (spadek o 10,1%), co jest porównywalne z poziomem obserwowanym w 2017 r. Patrząc na rynek transakcyjny w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni ostatnich pięciu lat, nasz region pozostaje stosunkowo stabilny, z wysoką aktywnością widoczną w wielu segmentach rynku.

Raport „Emerging Europe M&A Report 2019/2020” – przygotowany przez kancelarię CMS we współpracy z EMIS – wskazuje trendy w zakresie fuzji i przejęć w latach 2019 - 2020 r. w 15 krajach naszego regionu oraz zawiera analizę transakcji o wartości powyżej 1 mln USD ogłoszonych w 2019 r. na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej.

 „W połowie roku obawialiśmy się, że w Europie Środkowo-Wschodniej - podobnie jak na całym świecie - nastąpi gwałtowny spadek aktywności M&A, jednak ostatnie trzy miesiące 2019 r. roku okazały się dość dobre. Kilka mega transakcji zrealizowanych w całym regionie oraz w Polsce i Bułgarii przyczyniło się do wzrostu łącznej wartości M&A. Biorąc pod uwagę prawie 30% spadek wartości M&A na świecie, 6,5% w naszym regionie należy uznać za dobry wynik. W 2020 roku ogólny klimat inwestycyjny powinien się poprawić, szczególnie że napięcia handlowe pomiędzy USA a Chinami wydają się maleć i dojdzie do realizacji Brexitu” – dodaje Stefan Stoyanov, Dyrektor globalny Bazy Danych dot. fuzji i przejęć, EMIS.

Rynek M&A w Polsce w 2019 r. i perspektywy na 2020 r.

W Polsce zaobserwowaliśmy prawie dwukrotny wzrost wartości transakcji M&A ogłoszonych w 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018 r. Z wartością przejęć na poziomie 10,93 mld euro, byliśmy jednocześnie świadkami 20% spadku liczby M&A, do 258 transakcji.

„Ostanie lata to bardzo aktywny okres na polskim rynku M&A. W 2019 r. byliśmy świadkami aż 13 transakcji o wartości ponad 1 mld PLN, co ma związek ze sprzedażą atrakcyjnych aktywów przede wszystkim na rynku nieruchomościowym, ale także infrastrukturalnym, IT oraz usługowym. Pokazuje to potencjał spółek działających w Polsce, które osiągnęły już ten stopień rozwoju, aby skutecznie przyciągać największych globalnych graczy. Na naszym rynku wciąż dostępne są interesujące aktywa, które mogą być przedmiotem przejęć” – zauważa Rafał Zwierz, partner kierujący praktyką transakcyjną kancelarii CMS w Polsce. „W nadchodzących miesiącach największą transakcją może okazać się zapowiadana sprzedaż mBanku, w przygotowaniu jest także kilka dużych procesów transakcyjnych w sektorze nieruchomościowym oraz sektorze FinTech.  Zainteresowanie inwestorów widoczne jest także w odniesieniu do branży ochrony zdrowia jako mniej podatnej na zmiany sytuacji gospodarczej, czy energetyki odnawialnej i infrastruktury, które również w mniejszym stopniu podlegają wahaniom koniunkturalnym.

Do najbardziej aktywnych w Polsce w 2019 r. należały tradycyjnie sektor nieruchomościowy, który odpowiadał za prawie 30% transakcji ogłoszonych na naszym rynku, a także produkcyjny, usługowy oraz IT i telekomunikacyjny (w sumie 34% M&A w Polsce).

 „W kolejnych miesiącach aktywnym graczem na rynku pozostaną fundusze private equity i ich spółki portfelowe, które z jednej strony wciąż dysponują znacznymi środkami na nowe inwestycje, z drugiej zaś będą kontynuować proces wyjść z inwestycji. Widzimy również zainteresowanie polskim rynkiem M&A ze strony inwestorów branżowych, nie tylko z krajów europejskich, ale również azjatyckich i amerykańskich. Tendencja do wzmacniania obecności państwa w sektorze finansowym i energetycznym także wpływa na wzrost liczby toczących się projektów M&A. Osobnym tematem jest ekspansja zagraniczna polskich spółek. W tym obszarze również widzimy sporą aktywność” – podkreśla Błażej Zagórski, partner w praktyce transakcyjnej kancelarii CMS w Polsce.

W ostatnich 12 miesiącach polskie przedsiębiorstwa utrzymały pozycję drugiego – po Rosji - inwestora z naszego regionu, dokonując w Europie Środkowo-Wschodniej 136 przejęć (-29% w stosunku do 2018 r.) o wartości 1,8 mld euro (+12%).
 
Region Europy Środkowo-Wschodniej magnesem dla inwestorów zagranicznych

Rok 2019 przyniósł wyraźny wzrost liczby transgranicznych fuzji i przejęć, które stanowią obecnie już prawie 60% (+15% w porównaniu do 2018 r.) wszystkich transakcji zawieranych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Największym graczem zagranicznym w regionie w ujęciu wartościowym okazały się w 2019 r. Chiny z przejęciami na poziomie 6,4 mld euro. Wzrosła także wartość inwestycji realizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej przez inwestorów z Japonii (2,9 mld euro, +112% w stosunku do 2018 r.), Singapuru (607 mln euro, +601%) oraz Korei Południowej (717 mln euro, +1093%). W ubiegłym roku inwestorzy z Azji podwoili wartość przejęć w naszym regionie w stosunku do 2018 r, osiągając poziom 11,5 mld euro, co stanowi już 16% wartości wszystkich M&A ogłoszonych w Europie Środkowo-Wschodniej w 2019 r. W Polsce na uwagę zasługuje zaangażowanie funduszu PSA International z Singapuru w największą transakcję na naszym rynku w 2019 r., jaką było nabycie terminalu kontenerowego w Gdańsku za ponad 5 mld PLN.

Wzrost aktywności w naszym regionie ze strony kapitału pochodzącego z Azji jest także widoczny w liczbach zawieranych transakcji, w szczególności dla inwestorów z Chin (+53% w porównaniu do 2018 r.), Korei Południowej (+71%) oraz Singapuru (+38%).

Zdecydowanym liderem pod względem liczby M&A zawieranych w naszym regionie pozostają jednak niezmiennie od 10 lat Stany Zjednoczone z 122 przejęciami w 2019 r., (+37% w porównaniu z rokiem 2018). Większą aktywnością w stosunku do 2018 r. wykazali się także inwestorzy z Wielkiej Brytanii (+9%) oraz tradycyjnie podejmujący inwestycje w naszym regionie gracze z Niemiec (+17%), Francji (+19%), a także Hiszpanii (+133%).

Rekordowa aktywność funduszy private equity

W 2019 r. fundusze private equity zaangażowane były aż w 16,2% wszystkich fuzji i przejęć ogłoszonych w regionie, co jest rekordowym wynikiem. Liczba transakcji z udziałem kapitału PE wzrosła do 318 (+3,6% w porównaniu do 2018 r.), osiągając przy tym wartość 22,66 mld euro. Fundusze private equity pozostawały aktywne w całym regionie, w szczególności w sektorze telekomunikacyjnym i IT, produkcji oraz w handlowym. W 2019 r. były zaangażowane w pięć transakcji w regionie o wartości ponad 1 mld euro - największa z nich to nabycie Central European Media Enterprises przez PPF Group z Czech o wartości 1,9 mld euro.

 „Zainteresowanie zagranicznych inwestorów naszym regionem jest nadal wysokie, choć ogólna liczba transakcji była w tym roku nieco niższa. Inwestycje transgraniczne wzrosły o 14,6% w ujęciu rok do roku, w szczególności z takich kierunków jak Azja, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. W 2019 roku sektor private equity nadal wykazywał się aktywnością i umiejętnością zarządzania ryzykiem na rynku transakcyjnym. Międzynarodowe fundusze wykazują rosnący apetyt związany z udziałem w dużych transakcjach w naszym regionie, podczas gdy wielu graczy regionalnych wykorzystuje swoją przewagę w kraju, by realizować małe i średnie transakcje, oraz wspólnie uczestniczyć w większych przejęciach" – wyjaśnia Helen Rodwell, stojąca na czele Departamentu Transakcji i Prawa Spółek na Europę Środkowo-Wschodnią w kancelarii CMS.

 „Po wzroście aktywności transakcyjnej na Bałkanach w ciągu ostatnich kilku lat, liczby znormalizowały się i wydają się być na zrównoważonym poziomie. Nadal istnieje duże zainteresowanie przejęciami ze strony zagranicznych graczy - inwestorów strategicznych, jak i finansowych, których interesują zarówno prywatyzacje dużych przedsiębiorstw państwowych w tradycyjnych sektorach, aktywa funduszy private equity jak i możliwości rozwoju innowacyjnych start-upów" – dodał Radivoje Petrikic, reprezentujący CMS Austria i rynki Europy południowo-wschodniej.

Wiodące sektory

Dzięki rozwojowi e-commerce i zwiększeniu popytu na magazyny oraz centra dystrybucyjne, sektor nieruchomościowy i budowlany pozostaje najbardziej aktywnym w Europie Środkowo-Wschodniej 378 transakcjami o wartości 16,6 mld euro.

Na drugim miejscu pod względem wartości i wolumenu M&A ulokował się sektor telekomunikacyjny i IT z 12 mld euro w 300 ogłoszonych transakcjach, wyprzedzając sektor produkcyjny - co odzwierciedla rosnące znaczenie cyfryzacji i komunikacji cyfrowej dla regionu. Przełomowe transakcje dla tego sektora obejmowały nabycie bułgarskiej spółki Vivacom za 1,28 mld euro przez United Group przy wsparciu BC Partners.

Informacje o raporcie

Raport „Emerging Europe M&A Report 2019” ukazuje trendy w 15 krajach z rynkami wschodzącymi w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Południowo-Wschodniej na podstawie danych EMIS w zakresie transakcji fuzji i przejęć w latach 2012-2019, jak również komentarze, obserwacje i prognozy CMS na rok 2020. Pełna treść raportu dostępna jest tutaj: www.cms.law/emergingeuropereport2020

Keywords CMS