Przepisy dot. badania trzeźwości pracowników

Kancelaria DZP zaprasza do wspólnej inicjatywy doprecyzowania przepisów dot. prewencyjnego badania trzeźwości pracowników.

Według niedawnej interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych informacja o stanie trzeźwości pracownika to informacja o jego stanie zdrowia, w związku z tym stanowi dane wrażliwe i podlega ochronie w rozumieniu RODO.

Istnieją jednak pracodawcy, którzy w regulaminach pracy mają wyrywkowe kontrole stanu trzeźwości, które dotąd były praktykowane, za zgodą pracowników czy związków zawodowych.

W związku z problemem prewencyjnego badania trzeźwości pracowników, z jakim mierzą się pracodawcy po wydaniu interpretacji UODO, nasza firma członkowska Kancelaria DZP zainicjowała proces szerokich konsultacji mających na celu zwrócenie ustawodawcy uwagi na problem i zasugerowanie podjęcia odpowiednich działań w celu zmiany przepisów.

Według DZP należy dostosować brzmienie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w szczególności art. 17 ww. ustawy) do realnych potrzeb przedsiębiorców (m.in. w zakresie przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości czy też dokonywania badań przez pracodawców, samodzielnie), zwłaszcza z myślą o sektorze budowlanym, transportowym czy produkcyjnym.

Wprowadzenie odpowiednich zmian zakończyłoby stan niepewności co do obowiązujących przepisów.

Kancelaria DZP udostępnia na swojej stronie formularz do zgłaszania przykładów i argumentów i zaprasza przedstawicieli firm bez względu na branżę do współpracy.

https://www.dzp.pl/aktualnosci/396-prewencyjne-badania-trzezwosci-pracownikow-inicjatywa

Z prawnikami odpowiedzialnymi za projekt, adw. Michałem Kluską i r.pr. Justyną Tyc, można też skontaktować się mailowo pod adresem: zmiana.przepisow@dzp.pl

Keywords DZP