Pozyskanie Dotacji z Funduszów Unijnych

Pozyskanie Dotacji z Funduszów Unijnych.

Jesień to bardzo dobry czas podejmowania nowych decyzji biznesowych w zakresie inwestycji, które mogą zostać dofinansowane z funduszy europejskich! Koniec obecnej perspektywy obfituje w konkursy nastawione na działalność badawczo-rozwojową oraz wdrożeniową natomiast przedsiębiorcy planujący projekty inwestycyjne i infrastrukturalne mogą je finansować za pomocą instrumentów bezzwrotnych. Niepewność, którą niesie przyszłość związana z funduszami dla wielu przedsiębiorców powinna stanowić motywację do podjęcia decyzji inwestycyjnych jak najwcześniej.

Przedstawiamy rozwiązania, z których mogą Państwo skorzystać już teraz.

1. Fundusze Norweskie

  • połowie lipcu br. ruszyły pierwsze konkursy finansowane z funduszy norweskich. W ramach programu „Badania” dofinansowanie będzie przeznaczone dla pięciu projektów badawczych. W puli do rozdania jest 161 mln zł oraz 42 mln euro na badania podstawowe. Alokacja środków unijnych w programie Badania wynosi 129 mln euro i ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem.

2. Nowe konkursy na działalność badawczo – rozwojową:

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił nowe konkursy tematyczne „Tworzywa sztuczne” i „Technologie kosmiczne”, których alokacja wynosi pół miliarda zł. Co ważne oba konkursy są przeznaczone dla każdego rodzaju przedsiębiorstw, jak również są dostępne dla firm z województwa mazowieckiego. Nabór wniosków już od września 2019 r.

3. Konkursy na projekty inwestycyjne:

  • Badanie na Rynek – konkurs dedykowany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożyć nowe lub znacznie ulepszone produkty, procesy produkcji. Wnioskodawcy aplikują o dotację bezzwrotną, co uzależnione jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Nabór w ramach konkursu zaplanowany został na październik 2019 roku.

  • Kredyt na innowacje technologiczne – Jest to instrument bezzwrotnego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o refundację części kosztów kredytu, co jest uzależnione od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Nabór w ramach konkursu trwać będzie od 15 października br. do 27 lutego 2020 r. Alokacja dla konkursu została przewidziana w wysokości 350 mln zł.

4. Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii:

  • Program „Energia Plus”, który zakłada wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz przedsiębiorstw energetycznych w zakresie inwestycji mających na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), a polegające na budowie lub przebudowie/modernizacji infrastruktury (zwiększenie wartości użytkowej instalacji), w tym zakup urządzeń niezbędnych do produkcji energii elektrycznej.

W załączeniu znajdą Państwo kalendarium wszystkich dostępnych konkursów.

Accreo oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu odpowiedniej koncepcji projektu oraz kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, a także w późniejszym rozliczaniu projektów.

Zapraszamy do współpracy!

Keywords Accreo, Fundusze Unijne