Pierwszy Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) dla Polski

Będziemy tworzyć pierwszy Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) dla Polski - narzędzie kreowania i weryfikacji #strategii transportowej kraju, w ramach projektu ramowego dotyczącego doradztwa technicznego, prawnego i finansowego dla @Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

W ciągu następnych miesięcy nasz #międzynarodowy zespół ekspertów zbuduje ZMR w oparciu o najlepsze praktyki w Polsce i na świecie. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny jako pierwsi będziemy kreować nowe rozwiązania i możliwości wykorzystania #technologii na poziomie kraju.

Keywords ARUP