Ocena warunki prowadzenia działalności biznesowej

Prosimy o udział w badaniu Antal.

Szanowni Państwo,

otoczenie biznesowe firmy w wysokim stopniu wpływa na dynamikę rozwoju organizacji. Elementy takie, jak infrastruktura czy potencjał powierzchni biurowej bezpośrednio przekładają się na wskaźniki efektywności finansowej. Nie mniej ważny jest potencjał kapitału ludzkiego w regionie, współpraca z organami administracji publicznej czy system edukacji, a nawet elementy miękkie, np. jakość życia.

Prosimy o ocenę otoczenia, w którym funkcjonuje Państwa firma. Pozwoli nam to pokazać silne strony regionów, jak również wskazać obszary rozwojowe. Celem badania jest stworzenie przydatnego narzędzia, umożliwiającego budowanie strategii biznesowej adekwatnej do otoczenia i trafny wybór kolejnych lokalizacji w kontekście nowych inwestycji.

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu Antal. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 8 minut.

W podziękowaniu prześlemy Państwu pełny raport z badania.

Wypełnij ankietę

Wyniki badania zostaną przedstawione w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.