Nowe otwarcie – jakie obowiązki czekają pracodawców w związku z odmrażaniem biznesu?

Kolejne nowelizacje pozwalają coraz szerszej grupie pracodawców na wznowienie działalności.

Powroty wymuszają konkretne zmiany w organizacji pracy. Proces jej świadczenia powinien odbywać się na warunkach określonych przez organy sanitarne i Państwową Inspekcję Pracy. Pracodawcy w wymaganym zakresie mają obowiązek podejmować środki minimalizujące zagrożenie epidemiczne.

Nowa sanitarna miara

Rozporządzenie wydane w celu unormowania ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19 stanowi dla określonych pracodawców podstawę do wznowienia działalności. Jej warunki ulegną istotnej zmianie. Przepisy Specustawy2 upoważniły organy sanitarne do wydawania pracodawcom decyzji, poleceń i wytycznych. Te ostatnie są na bieżąco opracowywane i wskazują pracodawcom, jakie środki są właściwe dla minimalizowania narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy.

Więcej w alercie przygotowanym przez zespół prawa pracy Eversheds Sutherland Wierzbowski >