Największa na świecie firma prawnicza łączy się z wiodącą kancelarią w Nowej Zelandii

Połączenie kancelarii Dentons z nowozelandzką kancelarią Kensington Swan wzmocni globalną pozycję Dentons w regionie Australazji, umożliwiając klientom dostęp do najbardziej utalentowanych lokalnych prawników oraz ponad 10 000 doradców na całym świecie.

Dentons ogłasza połączenie z Kensington Swan, wiodącą kancelarią w Nowej Zelandii. Po zakończeniu fuzji Dentons stanie się największą globalną kancelarią prawniczą działającą w Nowej Zelandii.

Planowane połączenie umożliwi udzielanie optymalnego wsparcia klientom z regionów, mających ugruntowane relacje handlowe z Nową Zelandią, czyli m.in. z Australią, Chinami, Ameryką Północną, Unią Europejską oraz krajami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Wraz ze wcześniejszymi połączeniami w Australii oraz Papui Nowej Gwinei, fuzja z kancelarią w Nowej Zelandii wzmocni pozycję Dentons jako dominującej globalnej kancelarii w regionie Australazji. Klienci Dentons będą mieli dostęp do doświadczenia i talentów ponad 10 000 prawników na całym świecie, zaś kancelaria umożliwi klientom dostęp do najbardziej utalentowanych prawników na lokalnych rynkach.

„Tak jak we wszystkich pozostałych strategicznych inicjatywach wzrostu, również i teraz to klienci są motorem działań kancelarii Dentons, które owocują poszerzaniem naszej obecności w regionie Australazji” – mówi Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarządzający (CEO) Dentons. „Rynek nowozelandzki jest niezwykle ważny dla klientów, a dzięki połączeniu obie firmy będą mogły wyjść naprzeciw potrzebom klientów w Nowej Zelandii oraz na całym świecie”.

„Skupienie się przez Dentons na znalezieniu partnerów, z którymi możliwa jest integracja i którzy udowodnili swoją zdolność do oferowania wysokiej jakości usług prawniczych
i rozwiązań na swoich rodzimych rynkach, tworzy efekt kuli śnieżnej, przyciągając nie tylko talenty na nowym rynku, ale również przyszłych partnerów, z którymi możliwe będą połączenia w ich regionach” - mówi Joe Andrew, Globalny Przewodniczący Rady Dentons. „Fuzja z wiodącą firmą, jaką jest Kensington Swan w Nowej Zelandii, utrzyma dynamikę Dentons w Australazji, umożliwiając kancelarii po raz kolejny nie tylko utrzymanie, ale i zapewnienie jeszcze wyższej jakości, również w trakcie jej rozwoju”.

Od czasu wejścia na rynek regionu w 2016 roku Dentons został najszybciej rozwijającą się kancelarią w Australii, otwierając biura na wszystkich głównych australijskich rynkach i zwiększając tylkow ostatnim roku liczbę prawników o 25 procent. Przy uwzględnieniu biur w Auckland i Wellington, połączenie z Kensington Swan umożliwi klientom Dentons dostęp do zespołu 113 prawników, którzy są w stanie wyjść naprzeciw potrzebom klientów działających w różnych sektorach.

„Ze względu na bliskie stosunki ekonomiczne pomiędzy Australią i Nową Zelandią, fuzja z wiodącą kancelarią, jaką jest Kensington Swan, umożliwi większą współpracę w tym regionie, co będzie korzyścią dla klientów” – mówi Doug Sipenicev, Partner Zarządzający w Australii.

Kensington Swan jest kancelarią krajową oferującą pełen zakres usług w obszarze prawa handlowego, w której wyspecjalizowane zespoły współpracują w różnych obszarach swoich praktyk, zapewniając klientom indywidualny sposób współpracy oraz kompletne rozwiązania prawne. Tak jak Dentons, Kensington Swan stosuje podejście policentryczne, któremu przyświecają wartości takie, jak integracja i zróżnicowanie. Kancelaria działa na poziomie wspólnot lokalnych, zgodnie z ugruntowaną tradycją podejmowania działań pro bono, współpracy w formie wolontariatu i wsparcia finansowego na rzecz lokalnych społeczności.

Kensington Swan jest uznanym liderem na rynkach finansowych, w sektorze państwowym i infrastrukturalnym oraz uznanym specjalistą w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, edukacją, produktami FMCG, produkcją, ochroną zdrowia i prawem energetycznym. Połączenie firm prawniczych umożliwi osiągnięcie efektu synergii w każdym z tych obszarów, w których Dentons jest uznanym liderem.

David Campbell, Przewodniczący Rady kancelarii Kensington Swan, twierdzi, że: „Połączenie z Dentons stanowić będzie potwierdzenie, że Kensington Swan jest kancelarią oferującą w Nowej Zelandii dostęp do najlepszych prawników w większości lokalizacji na świecie”. Jak dodaje: „Klienci Kensington Swan coraz częściej prowadzą działalność nie tylko na terenie Australazji, ale również poza nią, dlatego globalna platforma Dentons umożliwi nam płynne świadczenie usług naszym klientom działającym zarówno w regionie, jak i na całym świecie”.

„Przyciąga nas gotowość Dentons to kwestionowania stanu zastanego i świadczenia na rzecz klientów innowacyjnych usług zawsze, bez najmniejszego uszczerbku dla jakości i profesjonalizmu. Etos ten pasuje do pragmatycznego podejścia kancelarii Kensington Swan do usług prawnych, które z kolei wspiera strategiczne i handlowe cele naszych klientów” – potwierdza Charles Spillane, Partner Zarządzający Kensington Swan.

Połączenie ma wejść w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, po zatwierdzeniu przez partnerów i z zastrzeżeniem spełnienia wymogów regulacyjnych.

Keywords Dentons