Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield wprowadza dla klientów w Polsce program edukacyjny pod nazwą C&W ASSET LAB

C&W ASSET LAB to warsztaty i spotkania tematyczne, podczas których poruszane są najważniejsze zagadnienia współczesnego rynku nieruchomości komercyjnych. Program został przygotowany z myślą o klientach, którzy na co dzień stawiają czoła wyzwaniom związanym ze zmianami obserwowanymi na rynku nieruchomości komercyjnych.

Rozwiązania, które oferuje Cushman & Wakefield w ramach usług zarządzania nieruchomościami są oparte na bieżącej analizie lokalnych oraz międzynarodowych trendów i pozwalają na wypracowanie szytych na miarę, efektywnych modeli operacyjnych, które mają istotny wpływ na optymalizację portfeli nieruchomości klientów.

„Baczna obserwacja nastrojów oraz koniunktury były dla nas motywacją do stworzenia projektu, który łączy w sobie formułę warsztatów, spotkań eksperckich, analizę case study, a także networking. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, opracowaliśmy wyjątkowy program edukacyjny, który pozwoli im zrozumieć nowe trendy i zachowania konsumentów obserwowanie w ostatnim czasie na polskim rynku” – powiedziała dr Zuzanna Paciorkiewicz, MRICS, Dyrektor działu Asset Services, Cushman & Wakefield.

Pierwszy warsztat w ramach programu C&W ASSET LAB odbędzie się w dniu 02.12.2019 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Temat pierwszego spotkania, dotyczy wyzwań branży powierzchni handlowych w odniesieniu do płynności finansowej najemców i jest to: „Dynamika rynku nieruchomości handlowych”. Wśród zaproszonych ekspertów pojawi się Sławomir Lisiecki reprezentujący kancelarię Argon Legal.

„Kompetentny zarządca nieruchomości odpowiedzialny za strategię centrum handlowego, biurowca, magazynu czy hotelu, powinien mieć na uwadze optymalizację kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu i planować konkretne działania operacyjne w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej. Z jednej strony – powinien brać pod uwagę termin obowiązywania umów najmu, które podpisywane są z reguły na okres kilku lat, z drugiej – skupiać się na działaniach tu i teraz, wykazując elastyczność wobec pojawiających się nowych trendów, rosnących oczekiwań konsumentów oraz postępujących zmian. W ramach C&W ASSET LAB chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą oraz wskazywać naszym klientom najbardziej efektywne rozwiązania i narzędzia. Jestem przekonana, że ten nowy projekt, który idealnie wpisuje się w komplementarność naszej oferty, będzie stanowił dla naszych klientów unikalną wartość dodaną” – podkreśla Joanna Kłusek, Partner, Retail Asset Services w Cushman & Wakefield.

C&W ASSET LAB | AGENDA SPOTKANIA W DNIU 02.12.2019 R.

  1. Dynamika rynku nieruchomości handlowych

  2. Analiza kondycji branży retail i trendów na nią wpływających

  3. „Przedpole” upadłości – „syndromy” po stronie najemcy

  4. Co robić, gdy nasz najemca znajduje się w upadłości / restrukturyzacji

  5. Odzyskanie należności / odzyskanie lokalu

  6. Studia przypadków - polskie i zagraniczne

  7. „Winter is coming” – jak przygotować portfolio na czasy recesji

  8. Najlepsze praktyki z perspektywy zarządcy

SŁAWOMIR LISIECKI | ARGON LEGAL
Sławomir Lisiecki zapewnia pomoc klientom z branży nieruchomościowej (deweloperom, funduszom oraz wykonawcom zaangażowanym w projekty handlowe / biurowe / magazynowe), w szczególności w zakresie transakcji nabycia-sprzedaży, umów najmu, kwestii inwestycyjnych oraz budowlanych, a także finansowania. Sławomir wspiera klientów od 2003 roku. Przed założeniem Argon Legal pracował w PwC (departament podatkowy), CMS Cameron McKenna oraz Clifford Chance (departament nieruchomościowy).

JOANNA KŁUSEK | CUSHMAN & WAKEFIELD
Joanna dołączyła do Zespołu Cushman & Wakefield w 2015 roku, obejmując stanowisko Dyrektora w dziale Zarządzania Nieruchomościami Handlowymi. Odpowiada za portfolio centrów handlowych o łącznej powierzchni ok. 375 000 mkw. GLA. Joanna posiada tytuł CCIM oraz ponad 11 lat doświadczenia zawodowego w branży nieruchomości komercyjnych, w trakcie, którego miała okazję pracować na portfelach składających się zarówno z regularnych centrów handlowych jak również retail parków, obiektów typu „convenience”, jak również outletów. Przed dołączeniem do Cushman & Wakefield zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju w BOIG The Blue Ocean Investment Group.

PAWEŁ ROWICKI | CUSHMAN & WAKEFIELD
Przez ostatnie 15 lat Paweł zdobywał doświadczenie w globalnych korporacjach. Od 11 lat zarządza zespołami, budując i restrukturyzując departamenty, jak i całe linie biznesowe, z zachowaniem metodologii LEAN oraz kluczowych metod zarządzania ryzykiem operacyjnym. Paweł posiada bogate doświadczenie w metodach budżetowania, prognozowania kosztów, jak również dużych projektach rekrutacyjnych i migracji globalnych, złożonych procesów. Posiadł również praktyczną wiedzę z zakresu wdrażania i prowadzenia szkoleń, systemów rozwojowych i coachingowych dla pracowników, jak i technik motywacyjnych, stosując je w codziennym zarządzaniu biznesem.

Keywords Cushman & Wakefield