Mazars informuje o nominacji Cécile Kossoff

Mazars informuje o nominacji Cécile Kossoff na stanowisko szefowej Komunikacji, Marketingu i Marki oraz członka zespołu liderów grupy Mazars.

Cécile wnosi do Mazars swoje 25-letnie doświadczenie w marketingu, komunikacji i zarządzaniu marką, na które złożyło się m.in. 12 lat pracy w firmie doradczej McKinsey & Company, gdzie była odpowiedzialna za globalną strategię marki, komunikację, rozpowszechnianie wiedzy i zarządzanie reputacją na poziomie grupy. Przed dołączeniem do McKinsey zajmowała stanowisko Dyrektora Strategii, Marketingu i Komunikacji w LexisNexis France (grupa Reed Elsevier).

W Mazars Cécile będzie odpowiedzialna za wzmocnienie reputacji marki oraz oferty wartości istotnych dla rynków, na których działa Mazars. W tym celu, podlegając  bezpośrednio Hervé Héliasowi, Prezesowi Grupy, będzie ściśle współpracowała z Zarządem Grupy.

- Bardzo się cieszymy, że możemy powitać w zespole leaderów wytrawną ekspertkę i najwyższej klasy profesjonalistkę, jaką jest Cécile – mówi Hervé Hélias, Prezes Grupy Mazars. - W czasie, kiedy Mazars ma do odegrania kluczową role w zwiększeniu konkurencyjności rynku i pozyskaniu nowych klientów w związku z rotacją firm audytorskich, misją Cécile będzie informowanie naszych klientów kim jesteśmy, co robimy, co nas odróżnia od innych i sprawia, że jesteśmy partnerem z wyboru dla wielu firm.

Ponadto, zadaniem Cécile będzie zwiększenie w ramach organizacji różnorodności pod względem płci, dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu w roli współautorki i rzeczniczki serii raportów firmy McKinsey « Women Matter ». - Jej wysokie kompetencje i doskonała znajomość tematyki różnorodności są kluczowe w zrobieniu kroku naprzód i realizacji naszych aspiracji – wyjaśnia Laurent Choain, Dyrektor HR grupy Mazars.

Keywords Mazars