Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie, laureatami konkursu „Dynamiczny Przedsiębiorca”

Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie z Grupy Adamed, laureatami jubileuszowej 5. edycji konkursu „Dynamiczny Przedsiębiorca”.

Tegoroczni zwycięzcy konkursu „Dynamiczny Przedsiębiorca” zarządzają Grupą Adamed. Kapituła pod przewodnictwem profesora Waldemara Frąckowiaka, nagrodziła Małgorzatę i Macieja Adamkiewiczów za wybitne budowanie przedsiębiorstwa oraz najwyższej klasy przywództwo godne naśladowania. Wyróżniony w konkursie został także Stanisław Bieńskowski (Stelmet), Artur Kazienko (Kazar) oraz Henryk Orfinger (Dr Irena Eris). Wyniki ogłoszono podczas V Forum Przedsiębiorców Grant Thornton. Zwycięzcy otrzymali wyjątkową statuetkę symbolizującą drzewo rozwoju.

Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie, którzy zwyciężyli w tegorocznej edycji konkursu Dynamiczny Przedsiębiorca, zarządzają Grupą Adamed, do której należą takie marki jak: Flexinovo, Oeparol, Nervomix oraz uroFuraginum. Kapituła doceniła Laureatów za innowacyjność biznesową, zdolność do umiejętnej adaptacji w zmieniającym się otoczeniu, szeroki zakres ekspansji zagranicznej oraz wysoką dynamikę firmy na rynku krajowym.

Maciej Adamkiewicz, który kieruje całością prac zarządu od 2000 roku, ma specjalizację z chirurgii. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno- i Andropauzy. Małgorzata Adamkiewicz, wiceprezes, dyrektor generalny, ma tytuł doktora nauk medycznych, ukończyła również The Stockholm School of Economics Executive Educations. W Adamedzie była odpowiedzialna m.in. za utworzenie działu R&D oraz zainicjowanie badań nad nowymi lekami. Dzięki własnej działalności badawczo-rozwojowej, Grupa Adamed osiąga obecnie roczne przychody rzędu 781 mln zł i jest producentem ponad 250 produktów, które sprzedaje aż do 60 krajów na całym świecie. Ponadto tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi.

Kapituła konkursu wyróżniała Stanisława Bieńkowskiego – twórcę i prezesa zarządu firmy Stelmet - producenta drewnianej architektury ogrodowej, Artura Kazienko – właściciela i prezesa zarządu firmy obuwniczej Kazar Footwear oraz Henryka Orfingera – współtwórcę i prezesa zarządu firmy kosmetycznej Dr Irena Eris.

- Nie spodziewaliśmy się, że wybór Dynamicznego Przedsiębiorcy w tym roku, będzie aż tak trudny. Wszyscy kandydaci, wyróżniali się ponadprzeciętnymi dokonaniami oraz posiadają atrybuty wybitnych przywódców biznesu. Dlatego tym razem przyznaliśmy nagrodę główną oraz aż trzy wyróżnienia. Dokonując ostatecznych decyzji, braliśmy pod uwagę m.in. ich pomysł na biznes, sposoby zarządzania, trafność podejmowania kluczowych decyzji oraz dynamikę przychodów zarządzanych podmiotów – stwierdził prof. Waldemar Frąckowiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Przewodniczący Kapituły Konkursu.

Nagroda została przyznana po raz piąty. Dotychczasowymi laureatami byli: Zbigniew Juroszek - prezes zarządu spółki ATAL z Cieszyna, Tomasz Tuora - prezes zarządu giełdowej spółki Cormay, Jan Kolański – twórca Grupy Colian oraz Jerzy Krzanowski – współtwórca Grupy Nowy Styl.

Dynamiczni liderzy

Nagroda „Dynamiczny Przedsiębiorca” od pięciu lat przyznawana jest właścicielom i współwłaścicielom firm, którzy realizują złożone projekty rozwojowe, wyróżniają się aktywnym podejściem do zarządzania oraz posiadają bezcenne atrybuty wybitnych przywódców biznesowych. Werdykt niezależnej kapituły za każdym razem promuje osoby, które w swoich biznesowych aktywnościach charakteryzują się innowacyjnym podejściem i szczególną odwagą decyzyjną. Tegoroczna nagroda została przyznana w ramach jubileuszowej V edycji Forum Przedsiębiorców Grant Thornton, które odbyło się pod hasłem „Przywództwo w biznesie”.

W niezależnej kapitule konkursu „Dynamiczny Przedsiębiorca” zasiedli wybitni reprezentanci świata biznesu i nauki: Piotr Andrzejczak, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, prof. Leszek Dziawgo, Kierownik Katedry Zarządzania Finansami, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Waldemar Frąckowiak, Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Przewodniczący Kapituły), Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego, „Rzeczpospolita”, Andrzej Malinowski, Prezydent, Pracodawcy RP, Lech Pilawski, Dyrektor Generalny, Konfederacja Lewiatan, Paweł Siwecki, Prezes, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz Krzysztof A. Zakrzewski, Partner Zarządzający, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

Symbolem nagrody Dynamiczny Przedsiębiorca jest statuetka – rzeźba w kształcie drzewa symbolizującego rozwój, projektu znanej poznańskiej projektantki – Anny Orskiej.

Forum

V Forum Przedsiębiorców Grant Thornton, zgromadziło ponad 300 uczestników (prywatnych przedsiębiorców) i było największym spotkaniem branżowym w Polsce, które w całości zostało poświęcone tematowi przywództwa biznesowego.

Podczas wydarzenia został zaprezentowany raport -  „Portret polskiego przywódcy biznesowego”. Aby przedstawić jak najbardziej precyzyjne wyniki badania, firma Grant Thornton przeanalizowała dokładnie życiorysy 100 najbogatszych Polaków i wyciągnęła niezwykle ciekawą statystykę. Według ankietowanych, polski lider jest młodszy i zaczynał przygodę z przedsiębiorczością nieco później niż jego zagraniczny odpowiednik. Jest autorem własnego sukcesu, podczas gdy wielu spośród najzamożniejszych tego świata zbudowało swój sukces na kanwie osiągnięć innych osób, np. dziedzicząc majątek po przodkach. Biznesy prowadzone przez polskich i zagranicznych liderów różnią się również skalą działalności, co jest pochodną warunków historycznych i rynkowych, w jakich budowali swoje przedsięwzięcia. Pytani o cechy idealnego przywódcy, są zgodni. Wymieniają tutaj umiejętności komunikacyjne, kreatywność oraz pewność siebie. Z badań przeprowadzonych przez bank HSBC wśród przedsiębiorców z największych rynków wynika natomiast, że wśród przedsiębiorców z tzw. „pokolenia Y” (czyli w wieku do 35 roku życia) chęć wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie jest jeszcze silniejsza niż w przypadku liderów będących obecnie „u sterów”. Oznacza to, że kolejne pokolenie liderów biznesowych będzie prawdopodobnie kontynuowało i rozwijało społeczne dzieło swoich poprzedników.

Forum Przedsiębiorców organizowane jest z inicjatywy Grant Thornton - jednej z wiodących firm audytorsko-doradczych, świadczącej usługi w czterech głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego i outsourcingu rachunkowości. Partnerem strategicznym tegorocznego forum był HSBC Bank Polska. Partnerami merytorycznymi byli: Euler Hermes, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz Union Investment TFI. Wydarzeniu patronowali: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Fundacja Firmy Rodzinne, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Klub Polskiej Rady Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Stilnovisti. Patronami medialnymi: byli: ISBnews, MyCompany, portal onet oraz Rzeczpospolita.

Keywords forum przedsiębiorców