Kluczowe trendy na rynku nowych technologii w perspektywie najbliższych 3 lat

Raport KPMG International pt. „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Innovation Convregence Unlocks New Paradigms”.

W perspektywie najbliższych 3 lat dominującym trendem technologicznym na całym świecie będzie wykorzystanie chmur obliczeniowych, w szczególności w połączeniu z platformami i aplikacjami mobilnymi. Systematycznie rośnie też rola internetu rzeczy (ang. Internet of Things), analizy danych (ang. Big Data) i inżynierii biomedycznej wraz „cyfrowymi” rozwiązaniami zdrowotnymi. W Europie natomiast największe znaczenie ma rozwój druku 3D.

Technologie cyfrowe głównym nośnikiem zmian biznesowych

Jak wynika z globalnego badania KPMG, przeprowadzonego wśród ponad 800 liderów technologii i biznesu, nadal największe znaczenie mają chmury obliczeniowe i rozwiązania mobilne zarówno dla indywidualnych konsumentów, jak i dla biznesu. Jednak ich przewaga nad pozostałymi nowymi technologiami zmniejszyła się kolejny rok z rzędu. Kluczową rolę chmur obliczeniowych wskazało 14% respondentów, natomiast znaczenie platform i aplikacji mobilnych, jako technologii przełomowych dla przemysłu, konsumentów i tworzenia nowych modeli biznesowych wskazywało 9% respondentów. Istotne znaczenie mają też takie rozwiązania technologiczne, jak internet rzeczy (9%), analizy danych (9%), inżynieria biomedyczna wraz z cyfrowymi rozwiązaniami medycznymi, druk 3D (7%) oraz rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem, czyli poprawiające bezpieczeństwo danych w świecie cyfrowym (6%).

Blisko połowa Polaków korzysta z mobilnego internetu i poświęca coraz więcej czasu na interakcje w świecie cyfrowym. Polscy konsumenci chętnie korzystają z aplikacji i rozwiązań do przechowywania własnych danych (e-maile, zdjęcia, kalendarz, muzyka itp.), umieszczonych w chmurach obliczeniowych. Wciąż w bardzo ograniczonym stopniu możliwości chmur obliczeniowych wykorzystują przedsiębiorcy i administracja publiczna – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Europa specjalizuje się w druku 3D

Zdaniem menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, spośród wszystkich technologii cyfrowych w Europie największe znaczenie ma druk 3D (12% wskazań). Drukarki trójwymiarowe, bazujące na możliwości przestrzennego wydruku przedmiotów za pomocą bardzo cienkich warstw różnych materiałów (np. polimerów, papieru, plastiku, metali, żywic czy gumy), są postrzegane w Europie jako narzędzia do bardzo szybkiej produkcji prototypów oraz urządzeń w bardzo małych seriach, a także do natychmiastowego „odtworzenia“ specjalizowanych części.

Stale rosnąca popularność druku 3D to dobra wiadomość dla Polski. Zaawansowane drukarki trójwymiarowe to jeden z obszarów technologii, w którym innowacyjność polskich przedsiębiorców jest dostrzegana także poza granicami naszego kraju – komentuje Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozwiązania dla inteligentnego domu w centrum zainteresowania konsumentów

Jak wynika z badania KPMG, największe korzyści dla konsumentów w zakresie nowych technologii wynikają z wprowadzenia rozwiązań inteligentnego domu (np. sterowanie urządzeniami AGD, domowym centrum rozrywki, systemem alarmowym, optymalizacją wykorzystania energii elektrycznej itp.). Ważne są również możliwości wykorzystania w czasie rzeczywistym „inteligentnie“ przetworzonych danych (np. informacji nt. własnego zdrowia). Respondenci wskazują także na poprawę produktywności konsumentów dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań, jak mobilne aplikacje, internet rzeczy czy inteligentnych urządzeń lub czujników umieszczonych w ubraniach (ang. wearables).

Jako główną barierę do szybszego przyjmowania nowych rozwiązań technologicznych respondenci wskazują aspekt bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Konsumentów zniechęcają też niezrozumiałe mechanizmy opłat za nowoczesne usługi cyfrowe, problemy z integracją technologii od różnych dostawców, a także niedostatki infrastruktury technicznej umozliwiajacej dostęp do tych usług.

Wygoda konsumencka jest głównym czynnikiem sprzyjającym wykorzystaniu wszystkich nowinek technologicznych. Rozwiązania, które nie dają człowiekowi żadnych korzyści szybko wypadają z rynku. Cyfrowi konsumenci są coraz lepiej wyedukowani i nie dziwi fakt, że 22% respondentów wskazuje na bezpieczeństwo danych jako główną barierę dla szybkiej akceptacji rozwiązań takich jak internet rzeczy czy technologie M2M – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Cyfrowa transformacja biznesowa zmienia najszybciej branże nowoczesnych technologii, sprzedaży detalicznej, telekomunikacji i energetyki

Jednym z kluczowych wyzwań, przed którym stoją obecnie managerowie z różnych branż, jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak ich biznes zmieni się w wyniku postępującej rewolucji cyfrowej. Respondenci z całego świata jednoznacznie wskazują (24% odpowiedzi), że w ciągu najbliższych 3 lat sam sektor nowoczesnych technologii będzie podmiotem największych zmian. Kolejnymi branżami, które ulegną gruntownym zmianom na skutek cyfrowej transformacji są: branża sprzedaży detalicznej (11% wskazań), sektor telekomunikacyjny (10%) i energetyka (9%).

Od kilkunastu lat mamy do czynienia z błyskawiczną dewaluacją tradycyjnych modeli biznesowych i powstawaniem zupełnie nowych pomysłów biznesowych opartych na wykorzystaniu innowacji technologicznych. Znakomitą ilustracją tego trendu są zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie dystrybucji muzyki i innych treści multimedialnych. Polscy menedżerowie muszą poważnie potraktować wyzwania cyfrowego świata i rozpocząć skoordynowane działania transformacyjne, aby lepiej przystosować firmy do skutecznego działania na dynamicznie zmieniającym się rynku – podsumowuje Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Raport KPMG International pt. „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Innovation Convregence Unlocks New Paradigms”.


O RAPORCIE:
Badanie KPMG International pt. „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Innovation Convergence Unlocks New Paradigms”, przeprowadzono na przełomie sierpnia i września 2015 roku metodą wywiadów internetowych na próbie 832 liderów technologii z 17 krajów, w tym z krajów europejskich (Wielka Brytania, Holandia, Niemcy Słowacja). Największą część respondentów stanowili prezesi i członkowie zarządów (87%). Ponad połowę (64%) stanowiły duże i średnie przedsiębiorstwa, 27% respondentów stanowili właściciele start-up’ów, a 9% inwestorzy z funduszy typu venture capital. Badanie przestawia światowe trendy na rynku nowych technologii w perspektywie kolejnych 3 lat. Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

O KPMG:    
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębną osobowość prawną. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie www.kpmg.pl.

Keywords raport, KPMG